HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
73,093,583 lượt truy cập

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải thực hiện nghiêm túc

21/02/2018 | 08:51 GMT+7

(HG) - Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh phải có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, liên tục, chính xác, khách quan.

Đây là yêu cầu của Thường trực UBND tỉnh về lĩnh vực trên. Ngoài ra, trong quản lý không được trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định. Hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Năm nay, lĩnh vực trọng tâm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh là tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, số liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực đoàn kiểm tra; kết quả xử phạt, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực được kiểm tra cho đoàn kiểm tra khi có yêu cầu…

K.L

Viết bình luận mới