HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
72,791,429 lượt truy cập

Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm phòng, chống tham nhũng

12/01/2018 | 09:51 GMT+7

(HG) - Cơ quan chức năng tỉnh nhận định, năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được kết quả tích cực, có sự đồng thuận của Nhân dân; các biện pháp phòng, chống thực hiện đồng bộ; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, công tác này năm 2017 vẫn còn những hạn chế về việc phát hiện, tố giác và xử lý; một số biện pháp phòng ngừa chưa được cấp ủy, lãnh đạo quan tâm như thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng có nơi còn xem nhẹ.

Nguyên nhân chủ quan của vấn đề là trong công tác này từng lúc, từng nơi thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp liên quan; một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đây cũng là nguyên nhân phát sinh tham nhũng. Một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa thực sự quan tâm, chưa có giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng; công tác tự phê bình và phê bình, tự phát hiện tham nhũng ở một số nơi kém hiệu quả. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý thiếu chặt chẽ; vai trò giám sát của Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa cao.

T.T

Viết bình luận mới