HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,284,627 lượt truy cập

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả ngành thuế theo hướng hội nhập

11/01/2019 | 07:18 GMT+7

(HG) - Đây là đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đối với toàn ngành thuế tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 vào ngày 10-1.

Lãnh đạo Cục Thuế, phòng nghiệp vụ và các Chi cục Thuế tham dự trực tuyến tại điểm cầu Hậu Giang.

Trong năm 2019, ngành thuế đề ra 4 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó, toàn ngành phấn đấu quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.168,1 ngàn tỉ đồng, trong đó thu dầu thô 44.600 tỉ đồng và thu nội địa là 1.123,5 ngàn tỉ đồng. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Tài chính phê duyệt; tiếp tục rà soát cải cách thụ tục hành chính thuế theo yêu cầu Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong năm 2018, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức thuế trong cả nước, kết quả thu ngân sách của Tổng cục Thuế đạt trên 1.146,9 ngàn tỉ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017, trong đó thu dầu thô đạt 66.048 tỉ đồng, bằng 183,9% dự toán; thu nội địa đạt trên 1.080,8 tỉ đồng, bằng 104,5% dự toán. Hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu), có 2 địa phương không hoàn thành dự toán do bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan, có 61/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên; còn hai địa phương giảm thu so với cùng kỳ. Tổng cục Thuế đã kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ phát sinh, thu hồi nợ đọng được 32.055 tỉ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31-12-2017 chuyển sang năm 2018. Triển khai phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế trong lĩnh vực thuế theo kế hoạch và đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 theo yêu cầu của Bộ Tài chính…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành thuế. Năm 2018, ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả nước. Kết quả này là nhờ sự tích cực của toàn ngành thuế cùng với sự phối hợp của cơ quan, chính quyền địa phương. Trong năm 2019, ngành thuế cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ; bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành tài chính, phấn đấu kết quả năm 2019 phải khá hơn năm 2018 về mọi phương diện. Bên cạnh đó, đề nghị ngành thuế hoàn thiện thể chế chính sách và pháp luật; nâng cao hiệu lực hiệu quả của ngành thuế theo hướng hội nhập, quan hệ quốc tế. Quan tâm tham mưu cho ngành tài chính về chính sách thuế, có những chính sách thuế bám sát với thực tế và thông lệ quốc tế. Nghiên cứu với Bộ, ngành ban hành, áp dụng những mô hình thanh toán mới, kinh tế số, công nghệ số, chữ ký số. Tổng cục Thuế giúp cho Bộ Tài chính rà soát lại các nghị định, thông tư về quản lý thuế. Đồng thời, rà soát lại các khoản thuế để giao tích cực hơn, chống thất thu thuế và phấn đấu thu phải cao hơn 5% dự toán…

 Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới