HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,283,171 lượt truy cập

Quan tâm bảo vệ bí mật Nhà nước trên tất cả lĩnh vực

22/03/2019 | 09:20 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 21-3, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mât Nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chỉ đạo hội nghị.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại đây, ông Đồng Văn Thanh đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đạt được năm qua, yêu cầu thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục tuyên truyền đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, từ đó có nhận thức, hành động đúng đắn về vấn đề này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh còn yêu cầu các ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên tất cả lĩnh vực, nhất là không gian mạng, nhằm tránh lộ, lọt bí mật; thành lập đoàn để kiểm tra việc bảo vệ bí mật Nhà nước ở một số cơ quan, ban, ngành, địa phương nhằm kịp thời phát hiện để nhắc nhở, chấn chỉnh; tiếp tục rà soát, bổ sung bảng cấm, địa điểm cấm những nơi thuộc bí mật Nhà nước trên địa bàn…

Năm 2018, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được thực hiện nghiêm; cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức đúng đắn, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này nên có sự chỉ đạo, triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới