HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,973,428 lượt truy cập

Quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

12/07/2018 | 10:18 GMT+7

(HG) - Chỉ đạo hoạt động Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quý III/2018 vào chiều ngày 11-7, ông Huỳnh Hữu Kế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh nội dung trên gắn với tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Ông Huỳnh Hữu Kế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2018.

Ông Huỳnh Hữu Kế cũng yêu cầu, Đảng ủy Khối cần tập trung chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục tổ chức hiệu quả việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phải tiếp tục thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, xây dựng các đoàn thể vững mạnh…

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cơ sở đảng xây dựng và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; kịp thời triển khai, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác chuyên đề năm 2018 và nâng chất sinh hoạt chi bộ.

Thời gian này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận và kiểm tra, giám sát; đã ra quyết định kiện toàn, thành lập mới 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; kết nạp 91 đảng viên, công nhận 80 đảng viên chính thức. Cấp ủy các chi, đảng bộ và ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra định kỳ 16 tổ chức đảng và 52 đảng viên, qua đó thi hành kỷ luật 5 đảng viên…

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới