HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,304,216 lượt truy cập

Quy hoạch phát triển làng nghề nông thôn đến năm 2025

14/09/2017 | 07:42 GMT+7

(HG) - Quy hoạch phát triển làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch sẽ phát huy vai trò, thế mạnh, đầu tư phát triển bền vững, củng cố và khôi phục hệ thống các làng nghề nông thôn của tỉnh Hậu Giang trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn. Thông qua đó, sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, tăng giá trị gia tăng sản phẩm, thu hút lao động và tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng thương hiệu sản phẩm của làng nghề, nâng cao giá trị, uy tín chất lượng sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước…

Bên cạnh đó, quy hoạch nhằm mục tiêu tạo cơ sở tiền đề cho việc lập đề án, dự án đầu tư, hỗ trợ làng nghề vay vốn mở rộng quy mô, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ mới trong sản xuất và cải thiện chất lượng hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi lập quy hoạch sẽ bao gồm hệ thống các làng nghề trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hậu Giang. Trong thời gian 8 tháng, Sở Công thương tỉnh sẽ tổ chức triển khai thu thập tài liệu, khảo sát thực tế, làm việc với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; khảo sát định tính, định lượng; phỏng vấn chuyên gia trên địa bàn; xử lý, tổng hợp tài liệu; viết các chuyên đề; xây dựng phương án quy hoạch; xây dựng dự thảo báo cáo quy hoạch; xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, địa phương để chỉnh sửa hoàn thiện trình UBND tỉnh tổ chức họp thẩm định nghiệm thu...

THANH TRÚC

Viết bình luận mới