HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,376,801 lượt truy cập

Sẽ xây dựng các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất

08/12/2017 | 07:52 GMT+7

(HG) - Theo kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hành xây dựng các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện.

Theo đó, tới đây sẽ hình thành các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện gắn với các thị trấn, trung tâm cụm xã, các cụm công nghiệp gắn kết thuận lợi với hệ thống hạ tầng khung, đảm bảo phục vụ cho tiểu vùng trong huyện nhằm phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, gắn với vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn trong tiểu vùng. Các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện gồm các chức năng: sản xuất công nghiệp mà chủ yếu là chế tạo nông cụ, công nghiệp chế biến gắn với các vùng sản xuất chuyên canh; về thương mại là chuyên kinh doanh, buôn bán nông sản và vật tư nông nghiệp, chế biến bảo quản, kho bãi; về dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng; dịch vụ thị trường gồm phân tích, dự báo thị trường, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng; bảo hiểm rủi ro, phòng chống thiên tai; bảo vệ môi trường và dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Đối với khu vực nông thôn trong các đô thị lớn có tốc độ đô thị hóa cao, sẽ bổ sung thêm một số chức năng khác như nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, khai thác du lịch, thương mại kết hợp sản xuất nông nghiệp…

H.TÂM

Viết bình luận mới