HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
73,094,633 lượt truy cập

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước

21/02/2018 | 08:52 GMT+7

(HG) - Nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp của tỉnh về chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Hậu Giang, cũng như các nghị quyết của Trung ương có liên quan. Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề ra các giải pháp quản lý thu có hiệu quả. Phối hợp đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao năm 2018.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách, tăng cường công tác phân tích, dự báo, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn nhằm xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, đề ra các giải pháp quản lý hiệu quả. Thường xuyên rà soát, đối chiếu để hạch toán kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, kể cả các khoản ghi thu - ghi chi và lệnh thu ngân sách nhà nước của cơ quan thuế. Thực hiện khấu trừ số thuế giá trị gia tăng nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Cơ quan công an và UBND huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với cơ quan thuế các cấp tăng cường trao đổi thông tin kịp thời ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế và tham gia thực hiện cưỡng chế thu hồi các khoản nợ thuế, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế…

H.TÂM

Viết bình luận mới