HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,678,637 lượt truy cập

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án trong thời gian nhanh nhất

19/01/2018 | 08:58 GMT+7

(HG) - Trong 15 chỉ tiêu hoàn thành năm 2017, có 8 chỉ tiêu Ban Quản lý các khu công nghiệp (BQL) thực hiện vượt kế hoạch. Trong đó, các chỉ tiêu vượt cao là khối lượng xây dựng cơ bản vượt 39,5%, thu tiền sử dụng đất vượt 420%, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng gần 7.500 lao động, vượt 150% và thu hút đầu tư vượt 66%…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn khẳng định sẵn sàng cùng BQL giải quyết khó khăn vào bất cứ thời gian nào. 

Cũng trong năm 2017, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động khá ổn định và hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của 32 doanh nghiệp tạo ra là 19.500 tỉ đồng, vượt 13% kế hoạch, giá trị xuất khẩu 626 triệu USD, vượt 53%; giá trị nhập khẩu đạt 434 triệu USD, vượt 382%. Các doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách 320 tỉ đồng.

Năm 2018, BQL tiếp tục thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới công tác quản lý nhà nước trên các mặt đảm bảo hiệu quả; tăng cường thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng; đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Song song đó, thu hút thêm 3 dự án mới hoặc mở rộng, hỗ trợ đưa vào hoạt động 3 dự án, thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp với tổng giá trị 20.269 tỉ đồng, thu 4,4 tỉ đồng tiền sử dụng đất… 

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BQL vào chiều ngày 18-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn cho rằng BQL cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất trong nội bộ, tạo đoàn kết trách nhiệm. Lãnh đạo Ban phải đi tiên phong, vấn đề vướng mắc phải xem xét giải quyết công khai, dân chủ. Đặc biệt, rà soát lại công tác cán bộ và việc luân chuyển cán bộ, sắp xếp hợp lý phù hợp trình độ chuyên môn của cán bộ. Phối hợp với Trung tâm hành chính công giải quyết các vấn đề hợp lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo hướng không gây phiền hà, thực hiện dự án trong thời gian nhanh nhất. Về vấn đề thu hút đầu tư, Thường trực UBND tỉnh đã cơ bản thống nhất tạo mặt bằng sạch giao nhà đầu tư, bố trí vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, BQL phải giao cho một cán bộ xem một dự án, không chồng xếp nhiều dự án, đồng thời cán bộ đó phải tham mưu tốt cho lãnh đạo ban. Những phát sinh vướng mắc, lãnh đạo ban phối hợp với các địa phương hoặc đơn vị liên quan giải quyết, không thực hiện được phải báo cáo ngay với UBND tỉnh...

KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới