HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,425,425 lượt truy cập

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các thông tin đầu tư

11/08/2017 | 06:50 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố công bố rộng rãi, đầy đủ và kịp thời thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch, chương trình phát triển ngành, lĩnh vực; danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố. Công khai các gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp, nhất là các ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng... Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong việc góp ý, kiến nghị sửa đổi các cơ chế, chính sách, chủ trương của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức của Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài ra, cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc làm này nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2018, nhất là chỉ số tính minh bạch.

H.THU

Viết bình luận mới