HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
88,918,859 lượt truy cập

Thẩm tra các tờ trình phục vụ cho Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ mười một

18/04/2019 | 16:15 GMT+7

Nội dung chính chương trình Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ mười một

(HG) - Sáng ngày 18-4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ mười một (bất thường) tới đây. Tham dự có ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua 7 tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm: tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc đề nghị thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015-2020; về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số hạng mục chức năng khác; về nghị quyết sửa đổi nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Ca (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Và các tờ trình, dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh năm 2019; về việc thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kênh 8000; về thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927 (đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương); về việc thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu hành chính huyện Long Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để sớm bổ sung, hoàn chỉnh các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tới đây.

- Dự kiến kỳ họp tiến hành trong ngày 23-4. Ngoài phần nghi thức sẽ có các nội dung về công tác tổ chức; thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra và các nghị quyết.

Phần tổ chức, kỳ họp sẽ thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Chí Hùng, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với ông Phan Vĩnh Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các tờ trình, dự thảo nghị quyết và nghị quyết dự kiến được thông qua gồm: về việc xin ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu hành chính huyện Long Mỹ; về việc cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927 (đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp); về việc cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2015-2020.

Cùng với đó là dự kiến thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết, nghị quyết về việc cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường kênh 8000; về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số hạng mục chức năng khác đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 3947/BC-BKHĐT ngày 11/6/2018, đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn theo Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018; về việc đề nghị điều chỉnh các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Và về việc đề nghị thông qua Nghị quyết Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 (phần bổ sung).

T.SƠN - T.THỨC

Viết bình luận mới