HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
97,333,473 lượt truy cập

Thị xã Long Mỹ: Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát

27/06/2019 | 09:06 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 3 đảng ủy cơ sở và 2 cấp ủy viên cùng cấp; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiểm tra, giám sát 7 chi, đảng bộ trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, quy chế làm việc, tài chính đảng.

Sau các cuộc kiểm tra, giám sát thực tế, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ yêu cầu các tổ chức đảng, cấp ủy viên xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót theo thông báo của Ban Thường vụ Thị ủy. Trên cơ sở của việc kiểm tra, giám sát, cấp ủy cơ sở đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp sai phạm; trong đó, khiển trách 1, cảnh cáo 3. Nội dung vi phạm, về đạo đức lối sống, quản lý tài sản và có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Đồng thời, tiếp tục gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên vi phạm.

Từ đây đến cuối năm, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện chỉ tiêu số 15 Nghị quyết Đảng bộ thị xã Long Mỹ “Chi bộ có chi ủy thực hiện 2 cuộc kiểm tra và chi bộ không có chi ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với đảng viên”. Được biết, thực hiện chỉ tiêu này, từ đầu năm 2019 đến nay, có 99/163 chi bộ đã thực hiện hoàn thành 190/275 cuộc kiểm tra chuyên đề.

- Từ đầu năm 2019 đến nay, Thị ủy Long Mỹ đã kết nạp được 58 đảng viên mới, đạt 82% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên hiện có trên địa bàn là 2.815 đảng viên. Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp của thị xã từng bước được nâng lên. Qua theo dõi, số đảng viên mới được kết nạp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, thực sự là nhân tố tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Thị ủy Long Mỹ đã tham mưu cho Thị ủy giao chỉ tiêu, chỉ đạo cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới. Theo đó, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng; quan tâm đối tượng phát triển đảng viên là học sinh THPT, cán bộ, công nhân, người lao động khối doanh nghiệp; chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Đồng thời, đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên vào các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Qua đó đã tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng ưu tú tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới