HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,971,884 lượt truy cập

Thị xã Long Mỹ: Sơ kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm

11/07/2018 | 10:15 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 10-7, Ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ tổ chức sơ kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sáu tháng đầu năm, công tác dân vận thị xã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận tiếp tục nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn thị xã, kết quả có trên 750 ý kiến của người dân được các ngành chức năng trả lời thỏa đáng; công tác dân vận lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, vận động được 180 triệu đồng tặng các tân binh; tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn ổn định, các giáo dân toàn thị xã thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp cùng các đoàn thể nắm lại hoạt động của các chi, tổ, hội và chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên. Đến nay, số hộ có đoàn viên, hội viên của thị xã là 14.481 hộ, đạt tỷ lệ hơn 78%. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, quy chế dân chủ ở cơ sở được các xã, phường thực hiện có hiệu quả.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh của Đảng và Nhà nước; cùng các ban, ngành, đoàn thể tham gia vận động Nhân dân thực hiện 16 nội dung xây dựng nông thôn mới tại xã Long Trị; thực hiện đạt mô hình dân vận khéo. Đồng thời, phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tổ chức kiểm tra, giám sát công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới