HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,871,210 lượt truy cập

THÔNG BÁO: Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV năm 2017-2018

24/04/2018 | 08:36 GMT+7

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:

- Thực hiện Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt Đề án Giải báo chí tỉnh Hậu Giang.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020;

- Nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí tỉnh nhà; đồng thời tuyển chọn những tác phẩm đề cử tham dự Giải báo chí quốc gia.

II. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ:

Năm 2018, diễn ra các sự kiện trọng đại của tỉnh và cả nước: Như là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt chủ đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chóng  suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Từ các sự kiện quan trọng trên, Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV năm 2017-2018 xác định chủ đề của giải là: “Đẩy mạnh sản xuất toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển bền vững”.

Các tác phẩm dự thi tập trung vào một số nội dung như sau:

- Phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và những tấm gương tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đề cao các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; cải cách hành chính; giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quốc phòng an ninh…

- Nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đầu tư, nghiên cứu khoa học, tạo bước phát triển mới có tính đột phá trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển nguồn nhân lực.

- Ghi nhận những kết quả trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… của lực lượng vũ trang nhân dân. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, tố giác, lên án những âm mưu, thủ đoạn gây bất ổn về chính trị của các thế lực thù địch; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực… và những bất cập khác cản trở con đường phát triển của tỉnh.

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân, những sáng kiến quan trọng góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước đi vào thiết thực, hiệu quả; thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Là công dân Việt Nam bao gồm các nhà báo hoặc nhóm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh Hậu Giang tuân thủ đúng thủ tục thể lệ giải đều được tham gia Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV năm 2017-2018 và các tác giả không thuộc thành phần Hội đồng giám khảo.

IV. TÁC PHẨM DỰ THI:

1. Về thể loại:

Phải là tác phẩm mang phong cách thể hiện phù hợp với đặc trưng của từng loại hình báo chí: báo in, báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh) và ảnh báo chí. Bao gồm các thể loại: phóng sự, điều tra, phản ánh, ghi chép, ký báo chí, ký sự nhân vật, chính luận, ảnh báo chí (ảnh đơn và phóng sự ảnh); phương pháp thể hiện phù hợp với đặc trưng của từng loại hình báo chí và chưa đạt bất cứ giải thưởng nào tại các cuộc thi báo chí cấp Trung ương. Nếu tác phẩm đã đạt giải cấp tỉnh, khu vực thì cần ghi rõ: tên cuộc thi, tên tác giả, thời gian tổ chức, thứ hạng.

2. Về nội dung:

- Nội dung tác phẩm dự giải phải gắn với các phong trào cách mạng của tỉnh Hậu Giang, đã được đăng tải trên các báo, các trang thông tin điện tử của tỉnh, phát sóng trên các đài phát thanh - truyền hình trong cả nước khoảng thời gian từ ngày 20/5/2017 đến 20/5/2018.

- Nội dung tác phẩm phải phù hợp với chủ đề cuộc thi, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước; chính xác về sự kiện, số liệu và là tác phẩm độc lập. Những tác phẩm có nội dung phản ánh những vụ việc tiêu cực cụ thể, nếu chưa được các cơ quan có thẩm quyền kết luận thì không được tham gia giải.

- Ban tổ chức giải không xét các tác phẩm có yếu tố hư cấu như thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn… và những tác phẩm thuần túy phổ biến kiến thức y học, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…        

3. Về hình thức thể hiện:

- Đối với báo in: Trình bày trên một mặt giấy A4, chừa lề rộng từ 4cm trở lên, cỡ chữ 14 (mỗi loạt bài không quá 3 kỳ).

- Đối với báo hình, báo nói: Phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật, có văn bản thể hiện (quy cách như báo in) cùng với đĩa VCD hoặc DVD, USB kèm theo (mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm). Nếu tác phẩm sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt thì phải có văn bản dịch sang Việt ngữ đính kèm.

- Đối với ảnh báo chí: Tác phẩm bao gồm ảnh đơn và phóng sự ảnh thể hiện bằng màu hoặc trắng đen, cỡ ảnh 15cm x 21cm. Mỗi tác giả gởi tối đa 02 tác phẩm với đề tài khác nhau, trong đó có ảnh đơn và phóng sự ảnh (mỗi phóng sự ảnh tối đa 05 ảnh, kèm theo file). Ảnh được dán trên tờ giấy trắng khổ A4, phía dưới ảnh có chú thích rõ ràng về thông tin: nội dung hoạt động, số liệu, thành tích của nhân vật, điển hình tiên tiến... Những ảnh, phóng sự ảnh đăng trên trang tin điện tử phải có đường dẫn; đăng trên báo, tập san phải ghi số báo, ngày phát hành. (Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính thông qua photoshop làm sai tính chân thật, ảnh phong cảnh, ảnh tĩnh vật và ảnh đã đạt giải không được gửi dự thi).

4. Số lượng và nơi nhận tác phẩm:

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả ở từng loại hình chỉ gửi tối đa 02 (hai) tác phẩm dự thi.           

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ ngày, tháng, năm đăng báo, phát sóng, thời lượng, họ tên thật, bút danh, địa chỉ, số điện thoại của tác giả.

- Hạn chót nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 20/5/2018. Những tác phẩm ở xa được tính theo dấu bưu điện.

- Tác phẩm dự thi gửi về: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02936.271.276 - Email: hoinhabaothg@gmail.com

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

1. Cơ cấu giải:

- Có 04 giải nhất, 08 giải nhì, 08 giải ba và 16 giải khuyến khích cho cả 04 thể loại báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí.

- 20 giải chuyên đề cho các tác phẩm báo chí tiêu biểu.

2. Giá trị khen thưởng: Sẽ được công bố sau.

3. Hình thức khen thưởng:

- Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất: Tặng tiền thưởng, bằng khen của UBND tỉnh.

- Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhì, giải ba và giải khuyến khích: Tặng tiền thưởng giấy khen của Ban tổ chức.

- Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chuyên đề: Tặng tiền thưởng, giấy khen của Ban tổ chức.

Lễ tổng kết, trao giải sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).

Nếu có vấn đề chưa rõ, xin liên hệ với Thường trực Ban tổ chức Giải báo chí qua số điện thoại: 02936.271.276

Viết bình luận mới