HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
72,791,806 lượt truy cập

Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ

12/01/2018 | 09:52 GMT+7

(HG) - Phát huy kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, năm nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Quan tâm phối hợp với ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy trong tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đảng đúng thẩm quyền, nguyên tắc, phương hướng, phương châm; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ còn một số hạn chế như: tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chậm, bị động, trông chờ vào sự chỉ đạo của trên; nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu, còn chung chung…

T.T

Viết bình luận mới