HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
72,790,124 lượt truy cập

Toàn tỉnh có trên 118.000 hội viên/166.000 phụ nữ

12/01/2018 | 09:47 GMT+7

(HG) - Năm qua, từ kết quả tự đánh giá của hộ gia đình hội viên và qua thẩm định từ các chi hội phụ nữ, toàn tỉnh có 56.538/84.735 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch, tăng trên 1.400 hộ so năm 2016.

Cũng trong năm, qua nhiều hoạt động phong phú, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh phát triển mới 4.640 hội viên, củng cố đưa ra khỏi tổ chức 1.477 hội viên (do chị em đi làm ăn xa, chuyển sinh hoạt do lấy chồng địa phương khác,...), điều này đồng nghĩa toàn tỉnh phát triển tăng 3.163 hội viên phụ nữ. Toàn tỉnh hiện có 118.000 hội viên phụ nữ, trong đó có 2.413 hội viên người dân tộc thiểu số, 4.213 hội viên tôn giáo...

K.L

Viết bình luận mới