HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,377,981 lượt truy cập

Trả lương qua tài khoản cho 27.247 cán bộ, công chức, viên chức

07/12/2017 | 10:13 GMT+7

(HG) - Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đến nay, toàn tỉnh có 674 đơn vị thực hiện việc chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua hệ thống ATM với 27.247 người, đạt 86%.

Hiện còn lại 107 đơn vị, với 8.951 người lao động chưa được thực hiện chi trả lương qua hệ thống ATM. Nguyên nhân là do trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị ở xa địa điểm ngân hàng có lắp đặt máy ATM.

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới