HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
63,831,872 lượt truy cập

14 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất văn hóa

03/08/2017 | 09:14 GMT+7

(HG) - Thông tin từ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, đầu năm 2017 đến nay, từ các nguồn vốn xây dựng NTM, UBND tỉnh đã phân bổ cho các xã trong tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp 18 công trình văn hóa xã, ấp, cũng như cung cấp các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ cho các xã xây dựng NTM, với tổng kinh phí 14 tỉ đồng. Qua đây, từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa - thể thao trên địa bàn các xã. Đến nay, toàn tỉnh có 17/54 xã đạt yêu cầu về tiêu chí số 6 là cơ sở vật chất văn hóa, đạt 31,5%.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới