HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,732,677 lượt truy cập

Chú trọng xây dựng văn hóa công sở

01/10/2018 | 08:26 GMT+7

Thời gian qua, các tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) về thực hiện văn hóa công sở.

Công đoàn Viên chức tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả thực hiện văn hóa công sở.

Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự, kỷ cương, tuân theo những nội quy, quy định chung nhưng không mất đi tính dân chủ.

Trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp như hiện nay, bên cạnh việc sáng tạo thì xây dựng giá trị riêng của NLĐ thông qua hình thành những thói quen, lề lối làm việc văn hóa, chất lượng là điều hết sức quan trọng.

Công đoàn Viên chức hiện có 67 công đoàn cơ sở trực thuộc, hơn 2.900 đoàn viên công đoàn và 3.057 NLĐ.

Theo ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Viên chức, thời gian qua, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức công đoàn ở các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các sáng kiến hay được áp dụng vào chuyên môn. Tại nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, đời sống văn hóa luôn được thực hiện nghiêm, góp phần vào quá trình cải cách hành chính nhà nước.

Bà Trần Thị Kiều Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị, cho biết: “Việc thực hiện văn hóa công sở luôn được Công đoàn cơ sở trường phát động gắn với học tập và làm theo gương Bác và trong thực hiện chuẩn đạo đức về nghề nghiệp, đạo đức văn hóa trường Đảng… Qua đó, hầu hết NLĐ đều nêu cao tác phong làm việc khoa học, có thái độ giao tiếp đúng mực”.

Trong khi đó, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng có nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa công sở.

Đơn vị đã phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đẩy mạnh thực hiện nội dung của quy chế văn hóa công sở, các tiêu chuẩn của danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa gắn với làm theo gương Bác một cách thiết thực và các phong trào thi đua ở đơn vị, địa phương.

Từ đó, từng bước nâng cao tính nghiêm túc và hiệu quả hoạt động của cơ quan; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của NLĐ trong hoạt động công vụ, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Theo Công đoàn Viên chức, bên cạnh những mặt tích cực thì ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn khá nhiều hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. Tình trạng NLĐ đi làm muộn, đi họp muộn, nói chuyện riêng, lướt web trong giờ họp, trang phục không phù hợp khi đến công sở, tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc được giao; tính quan liêu, cửa quyền, tắc trách vẫn tồn tại, làm giảm lòng tin của người dân.

Để khắc phục những hạn chế trên, đòi hỏi tổ chức công đoàn ở từng cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò của mình trong vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức NLĐ về thực hiện văn hóa công sở.

Ông Đào Hoàng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ, cho rằng: “Công đoàn các cấp cần chú trọng việc tham mưu cho cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, giáo dục về đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp cho cán bộ, công chức và đưa nội dung pháp luật về cán bộ, công chức, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng NLĐ”.

Ông Phạm Quốc Việt cho biết thêm: “Thời gian tới, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng phải đề cao vai trò của mình trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở; gương mẫu, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện văn hóa công sở và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa công sở”.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới