HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,792,404 lượt truy cập

Long Trị đã cơ bản đạt các tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới

05/11/2018 | 09:41 GMT+7

(HG) - Đó là đánh giá của Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, trong chuyến khảo sát các tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, diễn ra vào cuối tuần qua.

Trên nền tảng của xã văn hóa, được sự đầu tư khá toàn diện của tỉnh để xây dựng xã nông thôn mới, đã tạo đà cho Long Trị có sự phát triển vượt bậc. Hiện tại, xã có 3 hợp tác xã, 8 mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, có trên 96% gia đình văn hóa, thu nhập bình quân đầu người 41 triệu đồng/người/năm; hệ thống thiết chế văn hóa, điện, đường, trường, trạm được đầu tư hoàn thiện. Đặc biệt, xã đã quan tâm tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức người dân về giữ gìn môi trường sống, để xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa nông thôn…

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào, đánh giá cao những nỗ lực Long Trị và đánh giá: “Đến thời điểm này, Long Trị đã cơ bản đạt các tiêu chuẩn của xã văn hóa nông thôn mới. Địa phương cần tiếp tục quan tâm các tiêu chí trong dân để tiếp tục tuyên truyền, vận động có chiều sâu, chất lượng”.

V.TR

Viết bình luận mới