5 tỉ đồng giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em

19/06/2017 | 09:06 GMT+7

(HG) - Trong giai đoạn 2017-2022, hoạt động xây dựng mới, nâng chất và nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em sẽ được đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh các cấp ở thành phố Vị Thanh thực hiện tích cực hơn. Đồng thời sẽ thực hiện vai trò đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo Luật Trẻ em; thường xuyên tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại với trẻ em…

Nhiệm kỳ 2012-2017, thành phố có 20 liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xây dựng tủ sách học đường; thành lập 169 mô hình giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, qua đó có 9.200 thiếu nhi được giúp đỡ; xây dựng 20 mô hình bạn giúp bạn; thực hiện gần 100 công trình, phần việc tiếp sức đến trường, tổng kinh phí gần 5 tỉ đồng. Đã vận động 26 em có nguy cơ bỏ học trở lại trường.

K.L

Viết bình luận mới