Áp dụng mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng/tháng từ 1-7

13/05/2019 | 17:14 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở tăng 100.000 đồng, từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, kể từ ngày 1-7-2019.

Mức lương cơ sở nêu trên được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; xã, phường, thị trấn, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Theo THÙY LÂM/qdnd.vn

Viết bình luận mới