Hơn 46 tỉ đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng

14/09/2017 | 09:07 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất chuyển kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng năm 2017 (quý II, quý III) trên địa bàn tỉnh cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, với tổng số tiền hơn 46,05 tỉ đồng. Cụ thể, BHYT cho đối tượng người nghèo đa chiều theo tiêu chí thu nhập, tiêu chí thiếu hụt BHYT và tiêu chí thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) là hơn 14,8 tỉ đồng. BHYT cho đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là trên 1,8 tỉ đồng. BHYT cho đối tượng người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là gần 13 tỉ đồng. Còn BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi (quý III) là trên 15,2 tỉ đồng. Riêng BHYT cho đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định  số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (quý III) là trên 1,2 tỉ đồng. Nguồn kinh phí chi từ nguồn sự nghiệp y tế chiếm phần lớp với trên 46,04 tỉ đồng và còn lại là từ nguồn đảm bảo xã hội.

H.N

Viết bình luận mới