Huyện Châu Thành A: Thành lập 62 tổ thu gom rác

15/08/2019 | 07:12 GMT+7

(HG) - Hội Nông dân các cấp ở huyện Châu Thành A đã thành lập được 62 tổ thu gom rác, bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, với 381 thành viên. Hoạt động của các tổ đã mang lại hiệu quả, đồng thời tác động tích cực đến ý thức của hội viên và nông dân. Qua đó, đã tổ chức thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật xử lý được hơn 3,3 tấn rác/năm. Bên cạnh đó, đã tuyên truyền, vận động người dân tiêu hủy rác đúng quy định, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

PHÚ HỮU

Viết bình luận mới