Huyện Long Mỹ: Vượt chỉ tiêu hiến máu

09/11/2018 | 11:10 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Long Mỹ đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức được 4 đợt hiến máu tình nguyện. Kết quả, đã tiếp nhận được 1.358 đơn vị máu, đạt 101,4% chỉ tiêu tỉnh giao.

Huyện Long Mỹ còn chú trọng thành lập 9 ban vận động hiến máu tình nguyện, với 174 thành viên và 9 câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, với 162 thành viên. Bên cạnh đó, còn thành lập được 9 câu lạc bộ những người làm công tác nhân đạo, 1 câu lạc bộ hiến máu dự bị cấp huyện và 8 câu lạc bộ gia đình hiến máu với sự tham gia của hơn 460 thành viên. Đây là những nhân tố tích cực góp phần thành công cho phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương mỗi khi phát động.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới