Trên 4.300 người được tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống ma túy

17/08/2018 | 09:57 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 25 lớp tuyên truyền phòng, chống ma túy và mại dâm năm 2018 cho trưởng ấp, khu vực, sở ban ngành, đoàn thể, chủ các cơ sở quản lý kinh doanh dịch vụ, với 1.750 lượt người tham dự. Tổ chức 17 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy, mại dâm cấp tỉnh, huyện, xã với 1.924 lượt người tham dự. Ngành còn tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cho thành viên đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã với 692 lượt người tham dự...

Toàn tỉnh có 891 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại địa phương, 98 đối tượng mại dâm có hồ sơ quản lý. Hiện có 79 người đang có mặt tại trung tâm cai nghiện, 11 người đang quản lý sau cai.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới