HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,286,786 lượt truy cập

Cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa

08/01/2019 | 08:47 GMT+7

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào sáng ngày 7-1, các đại biểu đã tập trung bàn bạc, thảo luận, đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2019, với quyết tâm thực hiện thắng lợi 18 chỉ tiêu đã đề ra.

Hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ mà chính quyền các cấp quan tâm trong công tác cải cách hành chính.

Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Thời gian qua, Phụng Hiệp là huyện tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho nông dân. Cụ thể, năm 2018, 100% diện tích mía trong vùng nguyên liệu trên địa bàn được trồng giống mới với năng suất, chất lượng cao; 100% diện tích lúa gieo sạ giống xác nhận; vận động nông dân chuyển đổi được 52ha mía ngoài vùng nguyên liệu, cải tạo 879ha vườn cây ăn trái kém hiệu quả; chuyển đổi 2.925ha trồng lúa vụ 3 sang nuôi cá cho lợi nhuận 10-15 triệu đồng/ha, tăng từ 8-10 triệu đồng/ha so với trồng lúa vụ 3.

Theo ông Lê Công Lý, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, để thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa nhiệm vụ này, năm 2019, huyện sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó xác định cụ thể từng vùng sản xuất nông sản hàng hóa chuyên canh, tập trung hướng tới những loại cây, con có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ nông dân chuyển đổi 300ha diện tích đất trồng mía sang trồng mãng cầu xiêm, chanh không hạt, xoài cát chu. Xây dựng hoàn chỉnh Đề án “Phát triển kinh tế xanh” theo chủ trương của tỉnh. Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh xúc tiến kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp vào tiêu thụ nông sản.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực I (nông - lâm - ngư nghiệp) ở tỉnh tăng 2,23% (kế hoạch là 2,2%). Kết quả đạt được như trên là khá tốt, tuy nhiên nhìn tổng thể giai đoạn 2015-2018 thì tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa thật sự bền vững. Do đó, để đạt được chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra (tăng trưởng đạt 3%) cần phải phấn đấu quyết liệt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Nói về những giải pháp thời gian tới, ông Đặng Ngọc Giao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: “Tỉnh cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để điều chỉnh bổ sung quy hoạch nông nghiệp cho phù hợp gắn với phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đề xuất logistics cho các sản phẩm nông nghiệp một cách cụ thể hơn; cụ thể hóa các hợp tác đầu tư đã ký với các tỉnh bạn kể cả trong và ngoài nước. Đầu tư tập trung hoàn chỉnh hệ thống theo từng khu vực trạm bơm để phát huy hiệu quả các công trình, không đầu tư dàn trải”.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp sẽ tập trung phát triển kinh tế tập thể; thay đổi phương thức hỗ trợ theo Đề án 1000 (từ hỗ trợ lãi suất vay sang hình thức hỗ trợ trực tiếp như cây, con giống và vật tư nông nghiệp). Chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, đề xuất công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại để thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn…

Năm 2019, các cấp, các ngành đề ra nhiều giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Quan tâm xây dựng Đảng

Tỉnh ủy khẳng định, nhờ công tác xây dựng Đảng được thực hiện có chiều sâu nên đã tạo tiền đề, nền tảng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, công tác then chốt này được cấp ủy các cấp quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa trong năm nay.

Đối với công tác nội chính, ông Trần Quốc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cho biết, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tăng cường hơn nữa việc phối hợp, trao đổi thông tin, làm tốt công tác theo dõi, nắm chắc tình hình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác dự báo tình hình, chủ động đánh giá thực trạng, dự báo xu thế phát triển của tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm tham nhũng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Trong khi đó, năm qua, công tác dân vận được triển khai thực hiện có chiều sâu, nhất là “Năm dân vận chính quyền 2018” đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ đối với hoạt động của chính quyền trên địa bàn tỉnh. Phát huy hơn nữa kết quả đạt được, năm 2019, cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó là thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn; đổi mới phương pháp tiếp xúc, đối thoại theo phương châm “Trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả”; chú trọng công tác nắm tình hình Nhân dân, tình hình trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở.

Duy trì sự đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Trong năm nay, Tỉnh ủy đề ra 18 chỉ tiêu với 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, tập trung công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm và tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tốt vai trò người đứng đầu.

Trên lĩnh vực kinh tế, sẽ nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng bền vững; tăng cường xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển đô thị; tiếp tục thực hiện kế hoạch khởi nghiệp; chú trọng hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác; liên kết phát triển với các tỉnh, thành, địa phương trong và ngoài nước…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho biết năm 2018, tỉnh nhà còn không ít tồn tại, hạn chế. Đó là để xảy ra tình trạng tham nhũng, tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp chưa như mong muốn; một số địa phương giải ngân còn đạt thấp; nghị quyết về phát triển du lịch chưa có chuyển biến; an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Bên cạnh đó, sinh hoạt của chi bộ chưa có nhiều đổi mới, chưa phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở…

Từ tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời huy động sự ủng hộ, góp sức của Nhân dân vào các mục tiêu phát triển.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo phương châm “không nóng vội, chậm mà chắc”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường đổi mới trong hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng.

Đối với lĩnh vực kinh tế, cần tạo sự chuyển biến rõ nét trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản; nỗ lực kêu gọi đầu tư để lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; quản lý chặt chẽ vấn đề môi trường, tài nguyên đất, chủ động phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh phúc lợi xã hội; quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; phát triển du lịch theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân…

Trong 18 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu không đạt (chỉ tiêu số 15: không để xảy ra tham nhũng, lãng phí).

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới