HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
75,356,036 lượt truy cập

Công tác bầu cử diễn ra thành công

21/05/2018 | 08:05 GMT+7

Đó là đánh giá của ông Võ Thành Chính (ảnh), Phó Giám đốc Sở Nội vụ về công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực và bầu thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2020 (công tác bầu cử) diễn ra vào ngày 20-5. Cụ thể, có 182.550/182.552 cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ gần 100%; bầu được 538/539 trưởng ấp, khu vực (trường hợp bầu không đạt ở ấp 3, xã Vị Đông - PV). Ông Chính cho biết:

- Có được kết quả đó là nhờ cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã có sự chủ động và tập trung quyết liệt cho công tác bầu cử. Trong đó, đã thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác tổng kết nhiệm kỳ trưởng ấp, khu vực; tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; thực hiện tốt việc tổ chức tiếp xúc cử tri để những ứng cử viên trình bày chương trình hành động tranh cử; niêm yết tiểu sử người ứng cử trưởng ấp, khu vực và danh sách cử tri; có phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau công tác bầu cử.

Đặc biệt là công tác tuyên truyền về công tác bầu cử được thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua nhiều hình thức như: hệ thống loa truyền thanh ở cấp huyện, cấp xã và loa tuyên truyền di động; phát huy vai trò tuyên truyền miệng của cán bộ, đảng viên tại các khu dân cư; treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền,… Nhờ vậy mà người dân hiểu, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử.

Thời gian tới, các địa phương cần thực hiện các nội dung gì, thưa ông ?

- Thời gian tới, đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử trưởng ấp, khu vực. Chậm nhất là 5 ngày kể từ khi có quyết định công nhận kết quả bầu cử trưởng ấp, khu vực, thì các ấp, khu vực tiến hành làm quy trình chỉ định phó trưởng ấp, khu vực và đề nghị về UBND các xã, phường, thị trấn ra quyết định theo quy định.

Sau khi bầu cử trưởng ấp, khu vực và chỉ định phó trưởng ấp, khu vực và bầu thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã, UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành kiện toàn sắp xếp lại các chức danh ở ấp, khu vực theo Nghị quyết số 01 quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực và Nghị quyết số 02 quy định số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị trấn và các chức danh đoàn thể ở ấp, khu vực của HĐND tỉnh. Đồng thời, tiến hành tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho chức danh trưởng ấp, khu vực, phó trưởng ấp, khu vực và thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ mới.

Riêng đối với ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, bầu chưa đạt chức danh trưởng ấp thì trong thời gian chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bầu cử phải tiến hành hiệp thương giới thiệu nhân sự mới để bầu lại.

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới