HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,379,899 lượt truy cập

Đại biểu dân cử cần tiếp tục gần dân, sát dân, lấy quan điểm trọng dân làm gốc

08/12/2017 | 08:06 GMT+7

Đó là nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (ảnh) trong phát biểu kết thúc phiên họp thứ tư Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong những năm qua, dù tình hình khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương; sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy; giám sát chặt chẽ, có hiệu quả của HĐND tỉnh; sự điều hành, linh hoạt của UBND tỉnh và chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tỉnh đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả khá tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu đã và đang thực hiện đạt tiến độ đề ra, tính đến nay gần giữa nhiệm kỳ, các chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, có chỉ tiêu đã thực hiện hoàn thành nghị quyết (trạm y tế xã đạt chuẩn - PV). Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân đạt 6,65%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 33,84 triệu đồng/người, đạt 60,69% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên, trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư, đến nay tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 55,29%, đạt gần 70% chỉ tiêu nghị quyết. Chính sách an sinh - xã hội, công tác giảm nghèo được thực hiện khá tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%/năm; trang thiết bị y tế được đầu tư ngày càng nhiều, đến nay có 100% trạm y tế xã đạt chuẩn.

Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, năng lực hành động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ngày càng được nâng lên. Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng phát huy hiệu quả. Riêng năm 2017, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của cơ quan dân cử và các đại biểu dân cử. Trong đó, HĐND tỉnh luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động; có nhiều đổi mới phương pháp, chất lượng kỳ họp được nâng lên, các cuộc tiếp xúc cử tri có bước cải tiến về nội dung, đổi mới phương thức; lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp chính quyền để giải quyết. Từ đó, phát huy ngày càng hiệu quả vai trò của cơ quan dân cử.

HĐND các cấp đã thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước của địa phương, quyết nghị nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng để quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương. Nhiều chính sách quan trọng được bàn bạc kỹ, thảo luận dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm để khi đi vào thực hiện đa phần đều mang tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh, đồng thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Bên cạnh đó, công tác giám sát ngày càng được tăng cường và phát huy hiệu quả; kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, chưa hợp lý trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách để có những giải pháp điều chỉnh phù hợp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, chất lượng văn bản trình HĐND được nâng lên rõ nét.

Tuy nhiên, ông Trần Công Chánh cho rằng, công tác hậu giám sát có việc, có nơi chưa tốt, thiếu đôn đốc. Một số đại biểu HĐND chưa thể hiện hết vai trò là đại diện tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, tỷ lệ đại biểu tham gia chất vấn tại các phiên họp còn ít; ngại va chạm, chưa quyết liệt trong các tranh luận để làm rõ vấn đề. Trong các đợt tiếp xúc cử tri, trả lời chất vấn tại kỳ họp, một số đại biểu trả lời, giải trình ý kiến của cử tri trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm chưa thỏa đáng.

Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND. Tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách. Xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; cần tăng cường cải cách hành chính trong hoạt động của HĐND; gần dân, sát dân, lấy quan điểm trọng dân làm gốc. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND, nhất là hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thường trực HĐND, UBND các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tính năng động, sáng tạo; mỗi cơ quan, đơn vị cần tạo đột phá mới mang lại giá trị về vật chất và tinh thần. Có như vậy, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh mới được cải thiện, nâng cao.

T.SƠN - Đ.BẢO ghi

Viết bình luận mới