HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
88,919,260 lượt truy cập

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Sẽ tổ chức chặt chẽ

09/04/2019 | 09:14 GMT+7

Thành ủy Vị Thanh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn triển khai, quán triệt và thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc.

Lãnh đạo Đảng ủy phường IV (phải) triển khai văn bản hướng dẫn đại hội cho đại diện chi bộ cơ quan của phường.

Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã có công văn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tích cực triển khai, quán triệt sâu sắc nội dung Hướng dẫn số 06 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên để thống nhất trong nhận thức, tổ chức thực hiện. Công tác triển khai, quán triệt phải hoàn thành trước ngày 15-4.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng tham mưu chỉ đạo đại hội chi bộ, trong đó xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố; kết quả của đại hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy phường IV, cho biết, đơn vị đã và đang tập trung triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tổ chức Thành ủy đến 15 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường; yêu cầu các chi bộ trực thuộc cần xem xét đưa ra bàn bạc trước một bước về công tác nhân sự để bầu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới.

Đảng ủy phường IV còn hướng dẫn các chi bộ triển khai xây dựng văn kiện bám sát nội dung hướng dẫn và hoàn thành đúng thời gian quy định trên đề ra. “Trong tháng 4 này, chúng tôi phấn đấu thực hiện xong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 nhằm tập trung cho việc chuẩn bị đại hội, góp phần phát hiện và khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, hạn chế của cá nhân, nhất là những cá nhân được giới thiệu bầu vào chi ủy”, ông Sơn cho biết thêm.

Ông Đặng Trí Thức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho hay, trong công tác chuẩn bị nhân sự, đơn vị sẽ tham mưu Thành ủy chỉ đạo các đảng ủy cơ sở trực thuộc tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tổ chức đại hội đối với những nơi có vấn đề mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn thư (có danh) khiếu nại, tố cáo.

“Trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng thì xử lý nghiêm minh và cử người thay thế trước khi tổ chức đại hội. Những đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị, nhất là vấn đề lịch sử chính trị hiện nay phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu để bầu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ”, ông Đặng Trí Thức nhấn mạnh.

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và thực hiện đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng.

Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ; đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển. Cùng với đó, phải có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện.

Các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt chi bộ xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ; tổ chức chặt chẽ việc thảo luận đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy, chi bộ cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng kết quả trong nhiệm kỳ, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra các giải pháp khắc phục.

Trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Quốc Khởi lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác tư tưởng trong chi bộ; tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong đơn vị. Mặt khác, quan tâm phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác chỉ đạo đại hội điểm, ngoài chọn đủ 3 loại hình chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo hướng dẫn của tỉnh, Thành ủy Vị Thanh còn chọn thêm 1 chi bộ không có chi ủy để làm điểm rút kinh nghiệm chung. 

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới