HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,125,972 lượt truy cập

Huyện Phụng Hiệp: Tiếp tục xử lý, thi hành kỷ luật đảng viên nghiêm túc, đúng nguyên tắc

13/09/2018 | 08:55 GMT+7

(HG) - Huyện ủy Phụng Hiệp xác định, từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2015-2020), ngoài thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm của đảng viên; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tiếp tục xử lý và thi hành kỷ luật nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phụng Hiệp và cấp ủy cơ sở tổ chức kiểm tra 270 lượt tổ chức đảng và 145 đảng viên; giám sát 122 lượt tổ chức đảng và 1.088 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 6 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Qua đó, xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng và 76 đảng viên (khiển trách 42, cảnh cáo 20, cách chức 6…). Ngoài ra, huyện còn đình chỉ sinh hoạt 1 đảng viên, xóa tên 99 đảng viên.

Thời gian này, cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhận 35 đơn tố cáo, 3 đơn khiếu nại đảng viên.

K.L

Viết bình luận mới