HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,869,437 lượt truy cập

Huyện sẽ phát triển vượt bậc hơn nữa !

09/02/2018 | 09:44 GMT+7

Năm 2017, 16 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy Long Mỹ đề ra cơ bản hoàn thành đạt và vượt. Đây là kết quả từ sự tiếp tục phát huy thành tích của các năm qua và năm 2017 có sự chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ quyết liệt của địa phương. Về các mặt cụ thể, ông Lê Hữu Phước (ảnh), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, cho biết thêm:

- Năm qua, dưới sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy, chỉ đạo tập trung cao của chính quyền cùng sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội huyện tiếp tục phát triển, an ninh chính trị được duy trì ổn định; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi chuyển biến tốt; xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện vượt kế hoạch. Cơ sở thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; nhiều công trình dự án có sức ảnh hưởng đến phát triển của huyện đã được triển khai xây dựng. Lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm và thực hiện ngày càng tốt hơn. Trong phong trào thi đua ngắn hạn, một số ngành, lĩnh vực đạt thứ hạng cao của tỉnh...

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chấn chỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên được bố trí, sắp xếp phù hợp hơn.

Ông có thể nêu cụ thể những kết quả nổi bật của địa phương năm qua ?

- Cụ thể, năm 2017, giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp đạt 2.309/2.302 tỉ đồng; khu vực công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp đạt 820/778 tỉ đồng, và khu vực thương mại - dịch vụ đạt 1.553/1.555 tỉ đồng.

Các ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân thực hiện có hiệu quả cao việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản; thực hiện tốt đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất đối với một số loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để phát triển. Đến nay đã xây dựng được 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đã thông qua đề án công nhận xã Vĩnh Viễn đạt đô thị loại V, đang thực hiện đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã Xà Phiên, Lương Nghĩa. Các chỉ tiêu giao thông - thủy lợi đều đạt và vượt so chỉ tiêu tỉnh giao và đạt giải nhất cấp tỉnh. Toàn huyện có 86% dân số tham gia bảo hiểm y tế; trong năm bình xét vượt nghèo 3,43%, đạt 171,5%. Cải cách hành chính phục vụ Nhân dân chuyển biến rõ nét nhất ở bộ phận một cửa; công tác dân vận của Đảng tiếp tục đi vào chiều sâu. 

Các chỉ tiêu trên đều tăng hơn so với cuối năm 2015 và năm 2016; chất lượng, sự bền vững về tăng trưởng được đánh giá cao.

Nguyên nhân nào huyện đạt được thành tựu trên, thưa ông ?

- Chúng tôi đã được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các sở, ngành tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Ngoài ra còn xuất phát từ tinh thần đoàn kết nội bộ, biết khắc phục khó khăn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; là sự kiên quyết, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; chọn trọng tâm, trọng điểm, thế mạnh để tập trung vực dậy, phát triển.

Chọn trọng tâm, trọng điểm để phát triển đã đem đến cho huyện những kết quả như thế nào, thưa ông ?

- Vì là huyện thuần nông nên năm 2016 đến nay chúng tôi đã chọn trọng tâm về chuyển dịch cơ cấu cây trồng mang tính bền vững. Năm 2016, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sử dụng giống mới có năng suất cao, nuôi trồng thủy sản được người dân quan tâm. Diện tích cây ăn trái ở huyện đạt 3.290ha, diện tích thủy sản xuống giống được 1.150ha. Đến cuối năm 2017, chúng tôi đã xây dựng được các vùng sản xuất chuyên canh như: khóm ở xã Vĩnh Viễn A; bưởi ở xã Vĩnh Viễn, xã Thuận Hưng; mãng cầu ở xã Thuận Hòa… Đến nay, diện tích cây ăn trái toàn huyện là 3.421ha, sản lượng thủy sản đạt 111% kế hoạch...

Hơn 2 năm qua, huyện cũng quan tâm xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng các công trình trọng điểm, đến nay đạt kết quả ra sao ?

- Chúng tôi đã chỉ đạo tốt việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Như đường Lương Tâm - Vĩnh Thuận Đông; trụ sở xã Thuận Hòa; đường Tỉnh 930; Khu hành chính huyện; đường Tỉnh 930B, đường từ xã Xà Phiên đến Đền thờ Bác... Chiến dịch giao thông, thủy lợi năm 2017, về phần đường xây mới đạt 1.514,5%, về cầu đạt 695%... Hiện hệ thống đường sá trên địa bàn huyện đã mở rộng đáng kể, giao thương, đi lại rất thuận tiện.

Đường giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Xây dựng Đảng năm qua có một vài điểm chưa tròn, ông có ý kiến gì ?

- Chưa tròn là vì có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật. Khách quan nhìn nhận thì sự phát triển của xã hội cũng như của địa phương luôn có những biểu hiện phức tạp, khó lường. Song tổng thể thì cán bộ, đảng viên huyện nhà vẫn rất đoàn kết, biết học tập, trao đổi nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ Nhân dân.

Năm 2018, huyện xác định những nhiệm vụ tập trung nào để tiếp tục gặt hái nhiều kết quả, thưa ông ?

- Sau hơn 2 năm chia tách, thu phập bình quân đầu người ở huyện tăng 23,1%, điều đó cho thấy nghị quyết của Huyện ủy đã xác định đúng hướng.

Năm 2018, ngoài khắc phục những hạn chế của năm 2017, chúng tôi còn xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2020; thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, nâng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả thực hiện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục đổi mới, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh thực chất; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tổ chức và đạo đức; cải cách hành chính đảm bảo hiệu lực quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân... Trong đó, đột phá là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại, hạ tầng đô thị huyện lỵ; tạo điều kiện thuận lợi để huy động và phát huy tốt các nguồn lực cho phát triển; và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn.

Với truyền thống anh hùng, tin rằng năm 2018 huyện Long Mỹ sẽ phát triển vượt bậc hơn nữa!

Ông Lê Hữu Phước: Nhìn chung, bà con vẫn còn khó khăn nhưng nếu so với trước đây, nhất là 2 năm gần đây thì có nhiều mặt được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2015 là 28,087 triệu đồng/người/năm, nay là 34,575 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất ở khu vực nông nghiệp năm 2015 là 2.398 tỉ đồng, năm 2017 là 2.309 tỉ đồng; khu vực thương mại, dịch vụ tương ứng 2 năm nêu trên là 570/1.553 tỉ đồng.

 

Xin cảm ơn ông ! 

TRÍ THỨC  thực hiện

Viết bình luận mới