HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,378,404 lượt truy cập

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX: Nhiều vấn đề được làm rõ

08/12/2017 | 08:05 GMT+7

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh yêu cầu nhiều sở, ngành giải trình về những vấn đề cử tri quan tâm. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhiều gút mắc được làm rõ.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Giảm nợ đọng và cải thiện môi trường đầu tư

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với công tác xử lý nợ đọng, thực hiện Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã báo cáo tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31-12-2017 là 1.181,6 tỉ đồng; UBND tỉnh đã bố trí thanh toán nợ đọng đến ngày 30-6-2017 được 1.060,2 tỉ đồng, đạt 90%, số còn lại là 121,3 tỉ đồng sẽ được tập trung xử lý dứt điểm trong giai đoạn 2016-2020.

Về thu hồi vốn ứng trước, tổng vốn ứng trước ngân sách Trung ương đến nay chưa thu hồi là 212.248 triệu đồng, số vốn này đã được đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để thu hồi theo kế hoạch hàng năm.

Đánh giá về môi trường đầu tư, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nói năm 2017, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Tình hình đăng ký doanh nghiệp có chuyển biến tích cực với số lượng thành lập mới tăng cao. Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới trong năm là 800, số vốn đăng ký là 2.700 tỉ đồng, tăng 5% về doanh nghiệp và 1,5 lần về vốn đăng ký so năm 2016. Mức vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp đạt 3,4 tỉ đồng (năm 2016 là 2,3 tỉ đồng). Đây là nguồn lực góp vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh và số lao động dự kiến được tạo việc làm từ các doanh nghiệp thành lập mới khoảng 4.000 người. Lũy kế từ trước đến nay đã cấp phép cho 4.670 doanh nghiệp, tổng vốn trên 46.000 tỉ đồng. Hoạt động của doanh nghiệp góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017.

Mặc dù vậy, trong năm 2017, một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh còn gặp khó khăn, dẫn tới thất bại đáng tiếc phải chấp nhận phá sản và ngừng hoạt động. Điều này không những gây tổn thất cho doanh nghiệp mà còn lãng phí các nguồn lực cho xã hội. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 95 doanh nghiệp giải thể và 62 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngưng hoạt động.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó giảm đến 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực so với quy định. Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, khuyến khích cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thường xuyên tổ chức diễn đàn, tọa đàm chuyên đề, hội nghị đối thoại chính quyền với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận, nguồn lực và cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp; công khai các thủ tục hành chính, quy hoạch ngành, lĩnh vực trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại bộ phận một cửa của đơn vị để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận.

Đảm bảo tinh giản biên chế 10% theo Nghị quyết số 39

Thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết Sở Nội vụ đã tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, trong đó có kế hoạch tinh giản biên chế từng năm và giai đoạn 7 năm (2015-2021), đảm bảo 10% theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế (từ cuối năm 2015 đến thời điểm hiện nay) là 117 trường hợp (trong đó nghỉ hưu 97 trường hợp, nghỉ việc 20 trường hợp theo Nghị định 108).

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là khó khăn khi xác định số lượng tinh giản biên chế cho các năm tiếp theo, do không thể đánh giá trước được việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các năm trở về sau. Bên cạnh đó, việc tinh giản biên chế ở ngành y tế và ngành giáo dục và đào tạo gặp nhiều khó khăn, bất cập do ngành y tế được phân bổ theo số giường bệnh, còn ngành giáo dục và đào tạo được phân bổ theo số lượng học sinh đến lớp.

“Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp lại biên chế theo hướng tinh gọn; rà soát, đánh giá năng lực của công chức, viên chức để đề xuất kế hoạch tinh giản biên chế cho hợp lý. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện đề án tinh giản biên chế…”, ông Quân cho biết.

Để xây dựng nông thôn mới thêm bền vững

Kết quả cao nhưng cũng không ít khó khăn là nhận định của nhiều đại biểu về việc triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; sự tập trung chỉ đạo hết sức quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự tham gia phối hợp tích cực của các sở, ngành tỉnh, địa phương và người dân đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn Hậu Giang theo hướng phát triển bền vững. Tính đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đã được công nhận, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quá trình xây dựng NTM của tỉnh còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, công tác tuyên truyền tuy đạt được một số kết quả ban đầu nhưng còn một bộ phận không nhỏ cán bộ và quần chúng nhân dân chưa nắm chắc và hiểu rõ nội dung xây dựng NTM; khi triển khai thực hiện đề án thì không sát thực tiễn, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên đầu tư. Thậm chí, nảy sinh tư tưởng nóng vội muốn hoàn thành nhanh tiêu chí, chưa thấy hết được đây là công việc tuy đã quyết liệt vào cuộc nhưng cần phải kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ, cần nhiều thời gian mới hoàn tất được.

Mặt khác, việc hướng dẫn của một số sở, ngành chưa thật cụ thể, rõ ràng, dẫn đến trong triển khai thực hiện ở một số địa phương còn lúng túng, đề ra kế hoạch chưa sát với từng nội dung, tiêu chí. Sự phối hợp trong việc tham mưu phân bổ nguồn vốn, tình hình nợ đọng và giải ngân các nguồn vốn thực hiện chương trình còn chậm. Ngân sách hạn chế nên chưa xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản của các năm trước.       

“Để giúp chủ trương xây dựng NTM của tỉnh đạt kết quả cao hơn thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, xem đây là giải pháp gốc và tuyên truyền gắn liền với công tác vận động, giáo dục nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần tự giác của cán bộ, người dân; phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng NTM. Chú trọng công tác giảm nghèo, hỗ trợ giúp hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm thực hiện tốt mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Quan tâm, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tăng cường chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển sản xuất, triển khai đề án phát triển sản xuất phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao thu nhập, đời sống người dân”, ông Trương Cảnh Tuyên nêu giải pháp thực hiện xây dựng NTM thời gian tới.

Ngoài Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, lãnh đạo UBND tỉnh, còn có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Cục Thống kê tỉnh đã tiến hành giải trình, làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Hài lòng với các phần giải trình

Đại biểu Thích Thông Hạnh, Phó trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam: Theo tôi, việc HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh giải trình, làm rõ nhiều vấn đề là cách làm hay, qua đó giải đáp những băn khoăn, thắc mắc mà cử tri nêu. Lãnh đạo đã giải trình khá cụ thể, đi vào trọng tâm nội dung chủ tọa kỳ họp yêu cầu, đồng thời nêu được các biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đại biểu Dương Mộng Tuấn, giảng viên, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang: Tôi hài lòng với các phần giải trình của lãnh đạo các đơn vị. Tuy nhiên, tôi muốn nghe Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nói rõ hơn về công tác bình xét hộ nghèo và kết quả giảm nghèo của tỉnh thời gian qua trong phần chất vấn tại phiên họp cuối vào sáng ngày 8-12.

 

T.SƠN - Đ.BẢO

Viết bình luận mới