HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,425,124 lượt truy cập

Nếu không có thay đổi bất ngờ về chỉ tiêu thì điểm số cải cách hành chính sẽ tăng

05/09/2017 | 08:24 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Võ Thành Chính (ảnh), Phó Giám đốc Sở Nội vụ, khi trao đổi với phóng viên về công tác kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) bước đầu ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ông Chính thông tin:

- Tuy đợt kiểm tra chưa kết thúc nhưng kết quả đạt được rất khả quan. Trên tinh thần kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành và địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt theo hướng thiết thực, hiệu quả; công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác rà soát, niêm yết, công khai được thực hiện kịp thời, thuận tiện cho việc tra cứu và thực hiện; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy trình nên hiệu quả mang lại khá cao, từ đó sự đồng thuận của người dân được nâng lên.

Những hạn chế của các đơn vị, địa phương là gì và có phải là các hạn chế cũ không, thưa ông ?

- Đến thời điểm này, chúng tôi chưa phát hiện những hạn chế lớn hay những hành vi sách nhiễu người dân. Tuy nhiên, người dân vẫn còn phản ánh một số trường hợp liên quan đến thái độ giao tiếp của công chức, viên chức… Những hạn chế của các đơn vị có thể chia làm 2 nhóm chính.

Nhóm 1: Liên quan đến việc triển khai thực hiện các văn bản trong lĩnh vực CCHC như niêm yết một số điểm chưa hợp lý về hình thức, cách bày trí; một số đơn vị do cán bộ, công chức, viên chức đi học, mới nhận nhiệm vụ nên việc thực hiện các quy trình còn lúng túng… Thế nhưng, các hạn chế này nhỏ và chúng tôi đã yêu cầu khắc phục ngay.

Nhóm 2: Liên quan đến cơ chế tài chính và ngân sách như trụ sở làm việc, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện một cửa hiện đại… Hiện các địa phương đang gấp rút thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh nhưng đòi hỏi phải có lộ trình và thời gian nhất định.

Nhìn chung, các hạn chế của các năm trước đều đã được khắc phục, chỉ còn những vấn đề liên quan đến ngân sách do phải thực hiện đúng theo các quy định về đầu tư công.

Theo ông, nguyên nhân của hạn chế trên do đâu ?

- Như đã nói ở trên, các hạn chế vừa qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chính là do thiếu ngân sách đầu tư nên việc thực hiện một cửa hiện đại hay chuẩn hóa bộ phận một cửa theo đúng quy định gặp khá nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, một số địa phương khi làm công tác tổ chức chưa quan tâm thỏa đáng đến công tác CCHC nói chung và thực hiện một cửa, một cửa liên thông nói riêng như chưa kịp thời bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nên ảnh hưởng ít nhiều đến công tác tham mưu và tổ chức thực hiện.

Đây là đợt kiểm tra nhằm siết chặt công tác CCHC và cũng để cuối năm đạt điểm cao hơn về chỉ số CCHC, ở những đơn vị không kiểm tra thì sao, thưa ông ?

- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên, kết hợp kiểm tra theo đoàn và kiểm tra đột xuất nên được thực hiện rất đồng bộ ở hầu hết các đơn vị. Trong đợt kiểm tra này, chúng tôi kiểm tra 100% đơn vị cấp huyện và khoảng 70% đơn vị cấp xã, bởi các đơn vị cấp xã còn lại đã được kiểm tra đột xuất từ đầu năm đến nay cũng như một số đơn vị sẽ được kiểm tra tiếp trong thời gian tới. Mục tiêu là kiểm tra 100% đơn vị cấp huyện và cấp xã. Riêng đối với cấp tỉnh, chúng tôi lựa chọn những đơn vị có phát sinh thủ tục hành chính hoặc có liên quan đến chỉ số cải cách hành chính, những đơn vị còn lại sẽ kiểm tra qua các kênh khác theo quy định.

Sau khi bị chấm điểm thấp, bị nhắc nhở, phê bình và có những chỉ đạo từ trên, đến nay công tác này có những chuyển biến gì, thưa ông ?

- Sau hội nghị đánh giá của tỉnh, các ngành và địa phương đã bắt tay ngay vào việc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo. Nói chung, tất cả đều có sự chuyển biến tích cực. Nếu không có sự thay đổi bất ngờ về chỉ tiêu do Trung ương quy định thì đảm bảo điểm số cải cách hành chính của tỉnh sẽ tăng trong thời gian tới. Đối với một số chỉ tiêu liên quan đến ngân sách cần có thời gian như một cửa hiện đại, chính phủ điện tử đang được các ngành khẩn trương thực hiện…

Xin cảm ơn ông !

GIA NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới