HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
77,056,233 lượt truy cập

Sẵn sàng tinh gọn bộ máy

13/07/2018 | 05:39 GMT+7

Tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đang là một trong những nội dung quan trọng được thị xã Ngã Bảy chuẩn bị các bước thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản sẽ sáp nhập cùng Trường Tiểu học Hiệp Thành 3.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ngã Bảy đã quán triệt và tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch với lộ trình cụ thể theo yêu cầu của Nghị quyết số 18 và 19, đảm bảo mục tiêu trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn thị xã có 30 đơn vị sự nghiệp công lập với biên chế viên chức được giao là 822 biên chế. Nhằm đáp ứng yêu cầu, trong quý III/2018 này, thị xã Ngã Bảy sẽ tiến hành giảm 2 trường tiểu học và giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số biên chế được tỉnh giao năm 2015 và triển khai việc chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo thống kê của UBND thị xã Ngã Bảy, hiện nay trên địa bàn có 4 điểm trường gồm: Trường Tiểu học Hiệp Thành 3, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Đại Thành 2, Trường Tiểu học Tân Thành 2. Tuy nhiên, hiện nay một số trường tiểu học có sĩ số cũng như số lớp ít. Dựa trên hiện trạng thực tế, sẽ tiến hành sáp nhập Trường Tiểu học Hiệp Thành 3 với Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và giữa Trường Tiểu học Đại Thành 2 với Trường Tiểu học Tân Thành 2. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy, cho biết: Hiện đơn vị chịu trách nhiệm là Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xây dựng Đề án để trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thẩm định trên cơ sở sáp nhập 4 điểm trường trên. Điểm nổi bật của đề án này đã được quán triệt trong toàn ngành là sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp giáo dục, tổ chức lại để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù sáp nhập, nhưng vẫn sẽ đảm bảo một điểm trường không quá 35 lớp, một lớp không quá 30 học sinh.

Bên cạnh đó, trong năm nay, Ngã Bảy cũng sẽ tiến hành giải thể Ban Quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị xã. Ông Lê Văn Ngọt, Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị xã Ngã Bảy, cho biết: Ban Quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được thành lập trên cơ sở quản lý cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn với tổng diện tích hơn 20ha. Tuy nhiên, do diện tích cụm công nghiệp nhỏ, không có mặt bằng sạch nên không đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp gây hạn chế trong việc thu hút đầu tư. Đến nay, trong ban chỉ có 2 biên chế sự nghiệp, do đó việc tinh giản bộ máy là để phù hợp, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy, thông tin: Đối với việc giải thể Ban Quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phòng cũng đã tiến hành xây dựng đề án để trình Sở Nội vụ tỉnh thẩm định. Quá trình triển khai đề án được ngành bám sát và cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước. Sau khi tiến hành giải thể sẽ chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Phòng Kinh tế thị xã. Dù tiến hành giải thể nhưng sẽ điều chuyển cán bộ từng bước theo từng vị trí, chức năng cụ thể. Quy trình này sẽ không làm tăng biên chế ngành, vì chỉ là sắp xếp, điều chỉnh trong nội bộ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy, cho biết thêm: Để đảm bảo quá trình tinh gọn hiệu quả, tránh xáo trộn tư tưởng, tâm lý, hiện Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy đã quán triệt các chương trình, kế hoạch để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm rõ; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, sẽ triển khai thận trọng, khách quan, khoa học theo từng lộ trình đã xây dựng để có sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn chờ hướng dẫn của tỉnh trong việc thực hiện các bước tiếp theo.

Bài, ảnh: LINH LAN

Viết bình luận mới