HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,365,728 lượt truy cập

Sẽ chỉ đạo sâu sát hơn nữa trên các mặt công tác

06/12/2017 | 08:14 GMT+7

Năm 2017, Đảng bộ huyện Phụng Hiệp thực hiện cơ bản hoàn thành đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt (xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xã Phương Bình chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới). Trao đổi với phóng viên, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp Nguyễn Văn Lẫy (ảnh) nêu cụ thể:

- Năm 2017, sản xuất nông nghiệp ở huyện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng so năm rồi, hoạt động thương mại có bước phát triển; đã xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 Khu dân cư - Trung tâm thương mại Cây Dương, tạo được diện mạo mới của trung tâm huyện lỵ; khai thác có hiệu quả các nguồn thu ngân sách. Chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được nâng lên; tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học; thực hiện tốt việc chăm lo cho gia đình chính sách; phạm pháp hình sự giảm trên 16% và tai nạn giao thông giảm 9,5%; hoạt động kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt khi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với dân đã tạo sự đồng thuận cao trong dân. Cán bộ, đảng viên làm theo Bác với nhiều việc thiết thực. Các tổ chức đảng hoàn thành kiểm tra, giám sát đảng viên theo yêu cầu; tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng bị xử lý kỷ luật giảm gần 50% so năm 2016.

Sự tiến bộ đều ở các mặt theo ông xuất phát từ những nguyên nhân gì ?

- Đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của các ban, sở, ngành tỉnh. Bên cạnh đó là Đảng bộ huyện luôn quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy sát với tình hình thực tế. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định trọng tâm, trọng điểm; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị.

Còn một nguyên nhân không kém phần quan trọng là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; sự thường xuyên khảo sát, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trên từng lĩnh vực; thực hiện tốt chủ trương về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại trực tiếp với dân.

Hạn chế cần nhìn nhận trong năm qua là những mặt nào, thưa ông ?

- Tôi cho rằng, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ còn một số khó khăn, hạn chế như: chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của kinh tế nông nghiệp; chưa kịp thời sơ, tổng kết để nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; chưa phát huy hết các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Tiến độ thi công xây dựng một số công trình cơ bản còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng nguy cơ tái nghèo còn cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từng lúc thiếu đồng bộ, công tác giám sát, phản biện xã hội chưa được quan tâm đúng mức.

Năm nay, huyện chưa đạt chỉ tiêu về công nhận xã nông thôn mới Phương Bình, theo ông vì sao ?

- Một số nguyên nhân chủ yếu là cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã thiếu chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân nên một số hộ dân chưa nhận thức được mục đích, ý nghĩa của chương trình để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; chưa tổ chức được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả có thu nhập cao để nhân rộng giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao (trên 5,7% - PV)...

Thưa ông, với những những hạn chế trên, huyện có giải pháp khắc phục như thế nào trong năm tới ?

- Tôi cho rằng, năm 2018, cấp ủy, chính quyền phải sâu sát trong chỉ đạo phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao.

Cần sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và quyết tâm xây dựng xã Phương Bình đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Phải nâng cao năng lực hành động của cấp ủy; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng; quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên...

Năm 2018, huyện sẽ có những đột phá gì để tiếp tục phát triển hơn nữa ?

- Năm 2018, Đảng bộ huyện đề ra Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực hành động của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Và 2 trong 5 nhiệm vụ tập trung, đột phá là: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; quan tâm nhân rộng mô hình sản xuất tiêu biểu, nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản; tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hai là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt: tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, thu hút đoàn viên, hội viên sinh hoạt có chất lượng.

Xin cảm ơn ông !

TRÍ THỨC thực hiện

Viết bình luận mới