HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,700,192 lượt truy cập

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng:

Tất cả vì mục tiêu xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển

11/12/2017 | 10:32 GMT+7

Phát biểu giải trình tại Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 về kết quả phát triển của năm 2017 và những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tỉnh tập trung thực hiện trong năm 2018, ông Lữ Văn Hùng (ảnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết:

- Quán triệt mục tiêu, giải pháp của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh đã đề ra 19 chỉ tiêu và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Với quyết tâm chính trị và ý chí tiến công vì sự phát triển của Hậu Giang, UBND tỉnh đã cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục những khó khăn, hạn chế, nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nhìn chung, các chỉ tiêu chủ yếu đều có sự tăng trưởng khá tốt theo kế hoạch và tăng so với năm rồi, nhất là khu vực I. Các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực được thực hiện đạt kết quả tốt, nổi bật là tái cơ cấu kinh tế, các chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng kim ngạch xuất khẩu. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có nhiều tiến bộ. Hệ thống chính quyền ổn định; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Kết quả này là sự nỗ lực cố gắng chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá năm 2018 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, đặc biệt là về các nguồn vốn đầu tư. Nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh khoảng 2.250 tỉ đồng nhưng khả năng phân bổ được khoảng 1.484 tỉ đồng, chỉ đáp ứng được 66% nhu cầu. Năm tới, UBND tỉnh đề ra 19 chỉ tiêu và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong điều kiện khó khăn, thách thức như vậy đòi hỏi tỉnh nhà phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành.

Về giải pháp thực hiện năm 2018, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện các chương trình, đề án về nông nghiệp. Quan tâm xây dựng và phổ biến hệ thống tiêu chuẩn về nông nghiệp sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, củng cố và nâng chất xã đạt chuẩn, củng cố và nâng chất các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để kêu gọi đầu tư, chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường quản lý, điều hành, kiểm soát chi các nguồn vốn đầu tư, chi thường xuyên đảm bảo đúng các nguyên tắc quy định; xử lý nợ đọng, tích cực thực hiện công tác quyết toán các công trình.

Tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp thị trường cho hàng nông sản; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng chính quyền đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp. Quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo.

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ, công tác tuyển quân năm 2018. Tăng cường công tác đối ngoại, nhất là hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL; có kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

“Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tôi kêu gọi toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau xây dựng quyết tâm chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực hành động, chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp, nắm bắt nhu cầu của xã hội, đòi hỏi của thời đại, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tích cực dự báo tình hình, tính toán khả năng thực hiện, xác định trọng tâm, trọng điểm, các mũi đột phá, xây dựng kế hoạch khả thi, có lộ trình thống nhất, có bước đi cụ thể, phù hợp, vững chắc. Huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân, khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội. Tất cả vì mục tiêu xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển”, ông Lữ Văn Hùng yêu cầu.

T.SƠN - Đ.BẢO ghi

Viết bình luận mới