HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,361,859 lượt truy cập

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử

06/12/2017 | 08:35 GMT+7

Đánh giá về hoạt động của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử trong tỉnh thời gian qua, ông Nguyễn Quốc Ca (ảnh), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cho biết:

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xác định công tác tiếp xúc và giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh không ngừng đổi mới hình thức, nội dung qua từng đợt gặp gỡ; chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch về tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo đúng quy định và đã tiếp xúc cử tri được 8 cuộc trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, ghi nhận 292 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã trả lời 286 ý kiến, kiến nghị, còn 6 ý kiến đang đôn đốc, nhắc nhở ngành chức năng liên quan trả lời.

Bên cạnh đó, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp công dân định kỳ được 45 lượt công dân với 60 ý kiến, kiến nghị; tiếp thường xuyên được 122 lượt công dân, đã hướng dẫn cho 106 lượt công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giải thích cho 32 trường hợp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp nhận 85 đơn thư khiếu nại, phản ánh và đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xử lý đơn đạt 100%.

Thường trực HĐND tỉnh cũng phối hợp với Thường trực HĐND huyện Vị Thủy tổ chức gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cử tri thị trấn Nàng Mau. Qua đó, giải quyết được 2 vấn đề bức xúc kéo dài của các tiểu thương Khu thương mại Nàng Mau và 7 hộ dân trên đoạn Quốc lộ 61. Ngoài ra, tại Kỳ họp thứ tư và Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh đã ghi nhận 28 ý kiến qua đường dây nóng, các ý kiến này được các ngành chức năng trả lời và gửi văn bản đến cử tri qua đường bưu điện.

Cơ quan dân cử đã có những đổi mới như thế nào trong hoạt động để hiệu quả hơn, thưa ông ?

- Thường trực HĐND tỉnh không ngừng đổi mới hình thức, nội dung qua từng đợt tiếp xúc cử tri. Chẳng hạn như tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh lồng ghép tiếp xúc cử tri chung cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện để cử tri cùng lúc được gặp gỡ, trao đổi, đóng góp ý kiến đến đại biểu dân cử các cấp và phân công từng cấp đại biểu trả lời trực tiếp theo chức năng, nhiệm vụ. Từ đó, giải quyết kịp thời những bức xúc của dân cũng như tiết kiệm được thời gian, kinh phí trong quá trình tổ chức.

Theo ông, thời gian tới, cơ quan dân cử và đại biểu dân cử cần tiếp tục làm gì để đáp lại niềm tin và sự kỳ vọng mà cử tri gửi gắm ?

- Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh sẽ nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, về công tác ban hành nghị quyết, công tác giám sát, nhất là giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng với đó là chủ động chỉ đạo, điều phối, phát huy vai trò của các ban HĐND tỉnh, tăng cường trách nhiệm của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ kết hợp giám sát thông qua việc tiếp dân, xử lý đơn thư, đưa các vấn đề, vụ việc bức xúc vào nội dung các phiên họp thường kỳ, các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh. Đồng thời, thực hiện việc giải trình tại phiên họp đối với một số thành viên UBND tỉnh về những vấn đề được cử tri cũng như đại biểu quan tâm, những chất vấn, kiến nghị của cử tri chậm được giải quyết…

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả từ ban hành nghị quyết, công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với cơ quan và đại biểu dân cử. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được Thường trực HĐND tỉnh chú trọng trong thời gian tới.

Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức cho đại biểu HĐND báo cáo trước cử tri nơi mình ứng cử về kết quả thực hiện chương trình hành động khi ứng cử để bà con góp ý. Từ đó, làm cơ sở cho HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới