HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
63,775,131 lượt truy cập

Tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo về công tác cán bộ

13/09/2017 | 08:51 GMT+7

Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của Trung ương, công tác cán bộ ở thị xã Long Mỹ thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy về công tác cán bộ tiếp tục được xem là khâu quan trọng; chú ý đánh giá sát cán bộ để kịp thời phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, sử dụng. Gắn với đó là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; quy hoạch thể hiện đúng phương châm “động” và “mở”, một chức danh quy hoạch từ 2-4 người và một người quy hoạch không quá 3 chức danh…

“Chúng tôi cũng mạnh dạn mở rộng quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch A1 được phê duyệt, hàng năm các cấp còn rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch đối với số cán bộ không đủ chuẩn, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch cấp ủy đảm bảo được hệ số từ 1,5-2 lần so với cấp ủy đương nhiệm”, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Long Mỹ, cho biết.

Cán bộ phường Thuận An (phải), thị xã Long Mỹ, rất vui vẻ phục vụ người dân.

Đánh giá qua thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kết luận 37 của Ban Chấp hành Trung ương 9 (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020; Kết luận 24 ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Thị ủy Long Mỹ nhấn mạnh bước phát triển toàn diện, trưởng thành hơn về mọi mặt của đội ngũ cán bộ; đa số có phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi phong trào, trình độ ngày càng nâng lên, cơ cấu hợp lý…

Hiện cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã là 31, trong đó đại học có đến 29 đồng chí, cử nhân và cao cấp chính trị là 25; công chức, viên chức khối này có trình độ đại học là 14/16, trung cấp và cao cấp chính trị có đến 12/16 đồng chí; khối Nhà nước có 6/40 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trình độ sau đại học, đại học là 34/40; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã cũng có đến 44/48 đồng chí trình độ đại học…

Trưởng phòng Nội vụ thị xã Nguyễn Thanh Hồng nói, ngoài cán bộ được đưa đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, công chức cũng rất có ý thức tự học tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. “Cũng chính vì vậy mà so với năm 2008, chất lượng cán bộ tăng lên rõ rệt, trình độ chuyên môn tăng gấp 2-3 lần, trình độ lý luận chính trị cũng nâng chất thật sự”, ông Hồng nhấn mạnh.

Còn ông Võ Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú, cho hay, trước đó địa phương có 2 lần HĐND xã bầu Chủ tịch UBND xã không đạt yêu cầu. Đây là hạn chế cần nhìn nhận, trong đó có sự lãnh đạo của Đảng ủy xã. Rút kinh nghiệm, gần đây Đảng ủy đã có chỉ đạo, tổ chức thực hiện bầu chủ tịch UBND xã đảm bảo yêu cầu. “Kinh nghiệm rút ra của chúng tôi là trong công tác cán bộ phải nắm sát, thực hiện có thời gian, đúng quy trình; lãnh đạo công tác này có thể trong cuộc họp và ngoài cuộc họp; quan tâm đến vấn đề đoàn kết tập thể. Từ đó, nắm được nguyện vọng của đa số và Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo được kỳ họp HĐND xã thực hiện tốt công tác bầu cử”, ông Hùng nói.

Thị ủy Long Mỹ cũng đúc kết, trong thực hiện chiến lược cán bộ, việc xây dựng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ như đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất giữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của ban thường vụ cấp ủy và sự tham mưu tích cực các cơ quan tham mưu…

Tuy có nhiều kết quả tích cực nhưng thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của Trung ương về công tác cán bộ ở thị xã thời gian qua cũng có những hạn chế, ít hoặc chưa được thực hiện, như về người được giới thiệu để bầu, bổ nhiệm vào chức vụ cấp trưởng phải báo cáo, đề xuất chương trình công tác, phải cam kết trách nhiệm và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; về đổi mới quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ trẻ, nữ, cán bộ dân tộc ít người; về xây dựng cơ chế để đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ về công tác cán bộ… “Trong đánh giá cán bộ còn nể nang, chưa sát, đánh giá ở cấp xã còn chung chung; công tác đào tạo có nơi chắp vá, có bằng cấp nhưng chất lượng công việc chưa nâng lên”, ông Nguyễn Thanh Hồng nói thêm.

Chính vì vậy, ở một số đơn vị, địa phương thời gian qua công tác này còn bị động, lúng túng; quy hoạch thiếu tầm nhìn; đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn một số chưa nằm trong quy hoạch…

Khắc phục những hạn chế trên và để thực hiện tốt hơn chiến lược cán bộ trong thời gian tới, ông Trần Văn Thiệu cho biết sẽ quan tâm hơn nữa thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ. Mở rộng và phát huy dân chủ hơn, công khai, minh bạch công tác này. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức phải căn cứ vào hiệu quả công tác, khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, tạo sự tiến bộ mới tiếp tục đưa vào quy hoạch; loại ra khỏi những cán bộ không đủ chuẩn và điều kiện, không có triển vọng. Trong đào tạo, bồi dưỡng sẽ phù hợp hơn với nhiệm vụ chính trị cụ thể, hạn chế bổ nhiệm trước, đào tạo sau. Tiếp tục nâng cao chất lượng, lề lối làm việc, phục vụ nhân dân đối với cán bộ, công chức, viên chức…

Bài, ảnh: T.THỨC

Viết bình luận mới