HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
73,096,473 lượt truy cập

Vai trò của Đảng ủy Khối doanh nghiệp trong củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên

18/02/2018 | 08:28 GMT+7

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang được thành lập vào ngày 27-10-2009 với 17 tổ chức cơ sở đảng, 571 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ có 35 tổ chức cơ sở đảng và 1.363 đảng viên.

Xác định việc củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, vì doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, là lực lượng tiên phong ở lĩnh vực kinh tế của quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; doanh nghiệp lớn mạnh toàn diện là niềm kiêu hãnh của quốc gia, là động lực thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước.

Thực hiện quan điểm này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đã không ngừng nỗ lực thể hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với doanh nghiệp trong Khối. Cụ thể: 

Thông qua tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội đã tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với chủ doanh nghiệp, giúp họ nhận thức và có trách nhiệm hơn với xã hội, tự giác tuân thủ pháp luật, từ đó cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho tỉnh. Đặc biệt, hàng năm đóng góp gần 200 tỉ đồng cho Quỹ an sinh xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện chỉ tiêu xóa đói, giảm nghèo tỉnh Hậu Giang.

Tận tình phục vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang.

Cán bộ lãnh đạo, đảng viên luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị; đồng thời theo dõi giúp đỡ, giới thiệu những công nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, nhiều chủ doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) thấy được vai trò quan trọng của tổ chức đảng, đoàn thể, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp.

Kết quả từ năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ thành lập mới 7/5 tổ chức cơ sở đảng, đạt 140% và kết nạp 178/250 đảng viên, đạt 71,2% so với Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà năm 2017, Công ty TNHH Lạc Tỷ II, đơn vị 100% vốn nước ngoài, kết nạp được 7 đảng viên.

Lãnh đạo công đoàn ở các doanh nghiệp cũng rất quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, kịp thời trao đổi với chủ doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa người lao động với chủ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tranh chấp hợp đồng lao động hay đình công, lãn công.

Thực tiễn ấy cho ta thấy rằng: Nếu trong doanh nghiệp có tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên thì mọi hoạt động có nền nếp, quan hệ với các đối tác cũng dễ dàng vì có sự tin tưởng và yên tâm hơn; sự gắn bó giữa cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội của cộng đồng dân cư ở địa phương tốt hơn; sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn.

Năm 2018 và các năm tiếp theo, bên cạnh những thuận lợi cơ bản của đất nước, của tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp vẫn có nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, để góp phần cùng Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh nhà sánh vai cùng các tỉnh trong khu vực, cả nước; đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 08 ngày 25/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, đảng viên và chủ doanh nghiệp về sự cần thiết khách quan, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp cũng đặc biệt quan tâm phát huy hiệu quả “Diễn đàn doanh nghiệp” nhằm cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển tốt hơn.

Ông Đặng Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp:

- “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích và ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể đến các doanh nghiệp và vận động doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng, đoàn thể ở đơn vị hoạt động đạt hiệu quả. Quan tâm tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên không dao động trước bất cứ tình huống nào”.

 

Ông Võ Minh Như, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp: Năm 2017, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trong Đảng bộ có những chuyển biến tích cực, nhất là việc duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng. Tình hình sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trong Khối cơ bản ổn định, từng bước khẳng định được thị phần trong kinh doanh, mức tăng trưởng cao so năm rồi, góp phần đáng kể cho phát triển kinh tế tỉnh nhà.

“Năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp quyết định kết nạp 70/61 đảng viên, đạt 114,75% chỉ tiêu Ban Tổ chức Tỉnh ủy giao và đạt 107,7% so nghị quyết năm của Đảng ủy Khối; công nhận 44 đảng viên chính thức; phát thẻ đảng cho 44 đồng chí; đề nghị xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; khen thưởng 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012-2016); đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Tỉnh ủy xét khen thưởng 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012-2016). Đã đổi tên 1 chi bộ cơ sở; giải thể 2 chi bộ cơ sở; nâng 1 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở và thành lập mới 3 chi bộ cơ sở”.

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới