• Thơm thảo vị chuối nếp nướng như của mẹ làm !
  • Không bảng hiệu, không địa chỉ cụ thể, nhưng hơn chục năm nay, xe chuối nếp nướng, gỏi cuốn, bánh đúc mặn của bà Phạm Thị Anh (khu vực 1, phường VII, thành phố Vị Thanh), đã trở thành điểm ăn uống quen thuộc của nhiều người dân địa phương mỗi độ chiều về.
  • Vẻ đẹp Hậu Giang níu chân du khách
  • 08:34, 24/05/2024
  • Du lịch đã và đang được Hậu Giang quan tâm đầu tư, từng bước khai thác và phát huy nét đặc sắc riêng có, hướng đến xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du khách.