“Tiểu thuyết Việt Nam 1925-1945: Khai sinh và tiến trình”

13/05/2024 | 07:21 GMT+7

Tác phẩm của GS. Bùi Xuân Bào, phản ánh góc nhìn mới và nêu lên sự ảnh hưởng của văn hóa Pháp với tiểu thuyết Việt. Không nghiên cứu tiểu thuyết là một thể loại riêng biệt, mà GS. Bùi Xuân Bào đặt trong quá trình chuyển đổi văn hóa truyền thống phương Đông sang hiện đại của phương Tây.

Sách có nhiều tư liệu quý, đề cập đến những tác phẩm độc giả ít biết và những đánh giá của ông cũng khác biệt so với các nhà nghiên cứu khác. Với phong kiến thức rộng, ông đã tận dụng những phương pháp nghiên cứu và lý luận đã được học tập tại Pháp, để giúp người đọc hiểu sâu về kho tàng văn học quý báu của dân tộc. Đây là tài liệu tham khảo hay cho những ai quan tâm. Sách vừa do NXB Tri Thức phối hợp ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>