• Cần nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
 • 07:25, 13/05/2024
 • Phát triển nhà ở xã hội là việc làm ý nghĩa, giúp người dân thỏa ước mơ “an cư”, tuy nhiên, để chính sách này phát huy hết tác dụng rất cần sự quyết tâm, vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.
 • Gỡ khó cho các dự án nhà ở xã hội
 • 07:48, 11/04/2024
 • Phát triển nhà ở xã hội là việc làm ý nghĩa, giúp người dân “an cư, lạc nghiệp”, tuy nhiên, rất cần sự quyết tâm, vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.
 • Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Không để chậm tiến độ
 • 08:00, 27/03/2024
 • Tập trung thi công 3 ca 4 kíp ngay từ những tháng đầu của năm 2024 để dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đạt được các kế hoạch đã đưa ra vừa đảm bảo chất lượng là yêu cầu cấp bách.
 • Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
 • 08:13, 14/03/2024
 • Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã được triển khai hơn một năm, nhưng tiến độ đến nay chậm khoảng 6 tháng so với kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thiếu vật liệu cát đắp.
 • Tập trung đầu tư phát triển, nâng tầm đô thị
 • 05:19, 26/12/2023
 • Huyện Châu Thành A phát triển kinh tế theo hướng bền vững dựa trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của huyện, dựa vào 4 trụ cột chính là: Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Để hiểu rõ hơn về hướng phát triển đô thị của huyện, phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Lê Hoàng Nhân (ảnh), Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A.
 • Hướng tới thị trấn văn minh đô thị nâng cao
 • 08:28, 05/10/2023
 • Được công nhận thị trấn văn minh đô thị (VMĐT) năm 2019, thị trấn Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A) đang nỗ lực, khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp để đạt chuẩn VMĐT nâng cao vào tháng 11 tới.
 • Đô thị loại V Đông Phú ngày càng khởi sắc
 • 08:27, 05/10/2023
 • Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Phú, huyện Châu Thành, vui mừng đón nhận quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt tiêu chí đô thị loại V vào ngày 16-6-2023 và được công bố vào ngày 2-8-2023. Đây là sự kiện có ý nghĩa, ghi nhận nỗ lực của địa phương trong tiến trình xây dựng, phát triển đô thị.
 • Tăng tốc tiến độ các dự án đầu tư công
 • 07:47, 02/10/2023
 • Để góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huyện Vị Thủy đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch đề ra.
 • Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 30,05%
 • 05:01, 15/09/2023
 • (HG) - Ngành chức năng tỉnh cho biết, những tháng cuối năm sẽ tiếp tục triển khai Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Củng cố, nâng chất các tiêu chí của các đô thị. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị thông minh đối với các đô thị trọng điểm. Rà soát các đồ án quy hoạch chung đô thị, các đồ án quy