• Xuống giống hơn 25.000ha lúa Đông xuân
 • 08:38, 07/12/2023
 • (HG) - Qua thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được hơn 25.000ha lúa Đông xuân 2023-2024; trong đó huyện Vị Thủy là địa phương đang có diện tích gieo sạ nhiều nhất với hơn 8.000ha,
 • Vụ cam buồn
 • 08:55, 06/12/2023
 • Là loại trái cây chỉ chủ yếu tiêu thụ nội địa, đầu ra bấp bênh, vì vậy rất cần những giải pháp căn cơ để người trồng cam sành ổn định đầu ra mỗi khi vào vụ thu hoạch.
 • Đa dạng mô hình phát triển kinh tế
 • 06:48, 05/12/2023
 • Thời gian gần đây, thành phố Ngã Bảy đã nỗ lực tập trung triển khai thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
 • Giá cam sành giảm mạnh
 • 12:58, 03/12/2023
 • (HG) - Toàn tỉnh có diện tích cam sành khoảng 5.000ha. Do tình hình dịch bệnh vàng lá Greening và giá bán thấp nên diện tích cam ngày càng có xu hướng giảm.