Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam

07/04/2024 | 13:41 GMT+7

Quyển sách cung cấp những thông tin về giá trị và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng, làm sáng tỏ lịch sử hình thành, ý nghĩa và góp phần truyền bá nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc đã được giữ gìn. Sách do GS.TS Tạ Ngọc Tấn và PGS.TS Vũ Trọng Lâm đồng chủ biên, NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành. Trọng tâm của sách là vấn đề tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với tư cách một Di sản văn hóa thế giới.

Tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng là một dạng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên độc đáo của người Việt, là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, phát triển, nâng cao lên thành chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn Việt Nam. Tín ngưỡng này đã giữ vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Năm 2022, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>