Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn cơ sở tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

21/11/2023 | 08:20 GMT+7

(HG) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa có công văn đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm phát động, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng cuộc thi theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Chỉ đạo cán bộ công đoàn, công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền, vận động, đảm bảo sức lan tỏa; phấn đấu có từ 20% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 100% cán bộ công đoàn cơ sở tham gia cuộc thi. Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị có các hình thức phát động, hướng dẫn, động viên, khen thưởng phù hợp để cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia lồng ghép với học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài tham gia thi tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam và mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, sáng tác thông điệp (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video...) về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2018-2023; những ấn tượng tốt đẹp về tổ chức và cán bộ công đoàn.

Với thông điệp “Cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi niềm tin, trao kỳ vọng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, cuộc thi được tổ chức trong 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 chủ đề “Gửi niềm tin” diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 13-11 đến 4-12-2023), tương ứng với 3 đợt thi, người dự thi sẽ thi trắc nghiệm và tự luận trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ: https://congdoanvietnam.org); giai đoạn 2 chủ đề “Trao kỳ vọng” diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 26-11 đến 10-12-2023, tập thể và cá nhân đăng tải các thông điệp, tác phẩm dự thi lên các trang facebook cá nhân và trang facebook công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở kèm hastag #DH13CĐVN#niemtin&kyvong.

Căn cứ các tác phẩm dự thi được gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam, ban tổ chức đánh giá chất lượng các tác phẩm và trao giải cho các tác phẩm có nhiều tương tác và có chất lượng hình thức, nội dung tốt nhất. Qua đó, tiến hành khen thưởng các tập thể là các đơn vị công đoàn (công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở) tích cực triển khai hưởng ứng cuộc thi. Ban tổ chức dự kiến trao giải cả 2 giai đoạn vào cuối tháng 12 năm nay.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>