Phát triển mới hơn 22.260 đoàn viên, hội viên

01/11/2023 | 09:32 GMT+7

(HG) - Trong 9 tháng năm nay, qua thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã phát triển mới hơn 22.260 đoàn viên, hội viên.

Kết nạp đoàn viên tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

Đạt được kết quả này là nhờ các đơn vị tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu ý nghĩa, vai trò của việc tham gia các đoàn thể. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng đa dạng, phong phú gắn với hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên, tạo động lực để bà con gắn bó với các tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh việc phát triển mới đoàn viên, hội viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh còn củng cố đưa ra khỏi tổ chức 14.760 đoàn viên, hội viên. Tính đến nay, toàn tỉnh có 352.424 đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Khi tham gia vào tổ chức đoàn thể thì đoàn viên, hội viên sẽ được tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào cách mạng của địa phương. Từ đó, giúp họ hiểu rõ để sống, lao động, làm việc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>