Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của công dân theo quy định

26/02/2024 | 07:36 GMT+7

(HG) - Năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh cùng ngành chức năng sẽ tập trung tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân, đảm bảo theo quy định. Trên tinh thần đó, đại biểu dân cử phải gần dân, sát dân để kịp thời nắm bắt các kiến nghị, phản ánh, đáp ứng được mong mỏi của cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh... 

Hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại sẽ được HĐND tỉnh tăng cường, đôn đốc thực hiện trong năm 2024.

Theo HĐND tỉnh, năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân 12 cuộc, có 12 công dân đến phản ánh. Việc tiếp công dân thường xuyên cũng đã đảm bảo thực hiện tốt. Trong năm, đã tiếp 36 lượt công dân đến khiếu nại, qua đó hướng dẫn 28 lượt công dân gửi đơn đến cơ quan thẩms quyền, giải thích 8 đơn do các cơ quan thẩm quyền đang thụ lý giải quyết.

Ngoài ra, nhận 75 đơn qua đường bưu điện và 2 ý kiến qua trang thông tin điện tử, qua đó xử lý, chuyển 34 đơn đến cơ quan thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn và trả lời 43 đơn. Thường trực HĐND tỉnh còn chỉ đạo ban hành 14 công văn đôn đốc, nhắc nhở cơ quan có thẩm quyền báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại của công dân. Đến nay, nhận được 29/34 báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết khiếu nại của công dân  và trả lời đến công dân đúng quy định.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>