Nhiệm vụ KH&CN từng sở, ngành đảm nhận phải bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

22/05/2024 | 09:48 GMT+7

(HGO) – Đoàn giám sát chuyên đề về “Tình hình nghiên cứu, triển khai và ứng dụng các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh”, do bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế tại Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi khảo sát thực tế ở Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Theo báo cáo, từ năm 2012 đến nay, Sở Nội vụ tiếp nhận kết quả nghiên cứu của 3 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Còn Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận kết quả nghiên cứu của 9 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong giai đoạn 2012-2020. Việc ứng dụng, nhân rộng kết quả các đề tài, dự án đã góp phần phát triển nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước và bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.

 Tuy nhiên, qua đánh giá, việc nghiên cứu, triển khai và ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN hiện còn tồn tại một số khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của các ngành.

Đoàn giám sát làm việc với Sở Nội vụ.

Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Chương trình 50, Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kế hoạch của UBND tỉnh để đề xuất các nhiệm vụ KH&CN đột phá, riêng biệt cho từng ngành.

Phối hợp chặt chẽ với Sở KH&CN và các sở, ngành liên quan trong nghiên cứu, tuyển chọn, nghiệm thu đề tài, dự án. Chủ động báo cáo khó khăn, đề xuất giải pháp trong quá trình ứng dụng kết quả nghiên cứu…

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác.

* Trên cơ sở khảo sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, đoàn sẽ tiếp tục tiến hành giám sát với UBND tỉnh và Sở KH&CN trong thời gian tới.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>