Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực

01/04/2024 | 06:26 GMT+7

Trong quý I, Đảng bộ tỉnh đã bám sát và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng.

Lĩnh vực kinh tế phát triển tích cực trong quý I.

Kết quả khả quan

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh nên quý I đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Nổi bật là các cấp ủy tiếp tục quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Tổng kết chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023; triển khai chuyên đề năm 2024-2025 về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Tổ chức tọa đàm “Thời kỳ vàng” đưa Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổng kết và trao giải Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ II - năm 2023, phát động giải lần thứ III - năm 2024.

Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính của Đảng được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của nền hành chính.

Trong khi đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt tiến độ kế hoạch. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho biết, quy mô kinh tế của tỉnh tiếp tục được mở rộng và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,83%, đứng thứ hai vùng ĐBSCL và nằm trong nhóm cao của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, giảm tỷ trọng khu vực I; tăng khu vực II, khu vực III.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng 11,92% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,48% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 11,88 % so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 30,51% dự toán Trung ương, đạt 25,56% dự toán HĐND tỉnh.

Cùng với đó, hoạt động văn hóa, xã hội, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội… được chú trọng, nhất là dịp lễ, tết. Lĩnh vực y tế, giáo dục được các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm với quan điểm đầu tư cho y tế, giáo dục là đầu tư cho phát triển. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 diễn ra đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, theo ông Nghiêm Xuân Thành, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng lưu ý là công tác tổ chức triển khai, hiện thực hóa các nghị quyết, đề án, chương trình của tỉnh còn chậm. Tăng trưởng kinh tế thiếu động lực tăng trưởng mới. Công tác tạo quỹ đất sạch phục vụ các công trình, dự án phát triển chuyển động rất chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mặt khác, công tác nắm bắt nguyện vọng, tuyên truyền vận động người dân đồng thuận nhận hỗ trợ, bàn giao mặt bằng hiệu quả chưa cao. Tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự có mặt chưa bền vững, tội phạm trật tự xã hội tăng so với cùng kỳ.

Tập trung nguồn lực, giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế

Ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, cho biết, ước GRDP của tỉnh quý I tăng 6,83%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là ngành công nghiệp tăng trưởng chậm lại do dự án nhiệt điện đã đi vào hoạt động ổn định trong năm 2023.

Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2024 là 7,5%, Cục Thống kê tỉnh đề nghị các ngành chức năng cần có giải pháp nhằm duy trì ổn định sản xuất các ngành có tăng trưởng tốt trong quý I, trong đó đặc biệt quan tâm đảm bảo kế hoạch sản xuất trong năm của các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn và đảm bảo dự án nhiệt điện luôn hoạt động ổn định. Chuyển đổi cơ cấu, phục hồi sản xuất các ngành đang gặp khó khăn.

Cụ thể, trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, cần tăng cường chuyển dịch cây trồng sang những sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm có vòng quay ngắn (rau màu), đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, cần nắm bắt và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hoạt động ở các ngành như: sản xuất đồ uống, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu… Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình mới hoàn thành theo kế hoạch đưa vào hoạt động trong năm 2024 như: Trung tâm công nghiệp thực phẩm Miền Tây 2 của Công ty Cổ phần tập đoàn Masan; Nhà máy chế biến nông sản và thức ăn chăn nuôi Fujinuco của Công ty Cổ phần dinh dưỡng Fujinuco; Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Sunjin của Công ty TNHH Sunjin Vina - chi nhánh Hậu Giang.

Lĩnh vực dịch vụ cần tăng cường kêu gọi xúc tiến đầu tư vào hạ tầng thương mại nông thôn, trong đó đặc biệt là kêu gọi đầu tư hệ thống cửa hàng tiện lợi, tiện ít tại các địa bàn vùng sâu nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng doanh thu ngành thương mại.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý II, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành cho rằng tỉnh cần tập trung nguồn lực, giải pháp đồng bộ khắc phục các hạn chế được chỉ ra; đồng thời đề ra kế hoạch, xác định tiến độ và phân công cụ thể tập thể, trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện.

Theo đó, nhanh chóng hình thành các quỹ đất sạch đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; các dự án công nghiệp, đô thị, hạ tầng giao thông thiết yếu. Tổ chức các đoàn xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để nắm bắt các khó khăn vướng mắc, giải quyết, tháo gỡ kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hoàn thành quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Rà soát các công trình, dự án đô thị chậm tiến độ, có các biện pháp quyết liệt thúc đẩy các dự án, công trình đô thị đảm bảo tuân thủ thời gian, đúng quy hoạch được phê duyệt.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chú trọng công tác xây dựng Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Tăng cường nâng cao nhận thức, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả thực chất nghị quyết, đề án về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Quan tâm công tác tiếp dân, chú trọng giải quyết kịp thời, thấu đáo các đề xuất, khiếu nại của người dân; bảo đảm tôn trọng, giải quyết hài hòa, đầy đủ các quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Ngoài ra, phát huy tinh thần trách nhiệm, chú trọng đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Thủy năm 2024…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>